• Kastavska šetnica

    Kako se svakog vikenda planira neki pohod u planine ili neka radna akcija, na tjednom redovnom sastanku, ovog puta nije se pokazao interes za planinarenje. Razlog tome je,  svakako, trodnevni izlet na Pelješac, kao i fešta za cijelo PD Knezgrad koja je isplanirana za subotu 19 ožujka. Ipak, je jedan prijedlog pao, da se pođe na neku lakšu turu. Izbor je pao na kombiniranu  trim stazu, šetnicu, biciklističku stazu, a ujedno je i planinarska staza, na kojoj se može posjetiti nekoliko manji vrhova, a sve to na području grada Kastva.  I konačan dogovor: Tko želi poći, okupljalište na parkingu restorana Rivijera u Lovranu u nedjelju u 8 sati. Na okupljalištu se pojavio Zoran i Neia Šarin, Ksenija Marčenić, te moja malenkost. Grad Kastav uredio je tri staze i to:

    1. Žuta staza:
    Kastav-Eko staza-Majevi vrh-Kastav. Dužina staze 5,27 kn. Vrijeme hoda 1 h i 40 minuta.

    2. Plava staza ...