• Prokletije - Zla Kolata i Ravna Kolata od Vusanje

    Srijeda, 25. kolovoz 2021.

    Prokletije su najviši planinski lanac Dinarskih Alpi sa vrlo visokim i impresivnim vrhovima, koji sa svojima raznovrsnim oblicima daju izuzetnu ljepotu ovom gorju. Među te vrhove spadaju i Kolate, a koje se nalaze u Nacionalnom parku Prokletije. Naime, to su tri vrlo lijepa i razgledna vrha: Zla Kolata 2534 m - (albanski: Kollata e Keqe), Dobra Kolata 2526 m - (albanski: Kollata e Mirë)  i Ravna Kolata 2556 m (albanski: Maja e Kollatës). Prve dvije Kolate su pogranični vrhovi između Crne Gore i Albanije, ali spadaju u vrhove Crne Gore, dok je Ravna Kolata u potpunosti u Albaniji.

    Zla Kolata je najviši vrh u Crnoj Gori sa nadmorskom visinom od (2534 m). Zbog tradicije, službeno najviši vrh Crne Gore je vrh Bobotov Kuk na Durmitoru sa nadmorskom visinom od (2522 m).