• Uspon na Musalu – Ruta: Jastrebac – dom Musala – vrh Musala - Jastrebac

  Nedjelja. 19. jula 2011.
  Uspon na Musalu  (2925 m)
  , najviši vrh u Bugarskoj i na Balkanu na planini RILA (ujedno istoimeni nacionalni park), nalazi se u jugozapadnom dijelu Bugarske udaljena 80 kn od Sofije. Ime potiče od Musa Allaha ( planina Allaha) iz doba dok je Bugarska bila pod turskom vlasti.

  Planina Rila je dobila ime po tračkoj riječi koja znači „prepuna vode“ s obzirom da ima dvjestotinjak  jezera i izvora vruće vode. Ispod samog vrha Musala smješteno je tzv. Ledeno jezero (najviše balkansko jezero na 2709m nadmorske visine), a posebno je atraktivno sedam rilskih jezera smještenih u sjeverozapadnom dijelu Rile, koja u našem programu planinarenja nisu obuhvaćena ovog puta (šteta).
  Uspon na Musalu moguć je iz više pravaca. Sa istoka dolinom rijeke Marice. Sa južne strane uspon je moguć iz Jakorude i planinarskog doma Grnčar.
  Pravac koji se najviše koristi, te koji smo i mi odabrali je sa sjeverne ...