• Popadija-Karaula od pl. doma Karanfil-dolina Grebaje

    Srijeda, 22. rujan 2021.

    Vrh Karaula s nadmorskom visinom (1915 m) nalazi se iznad doline Grebaja između vrha Popadije i vrha Vezirove Brade. Iako, ne spada u visoke vrhove Prokletija, s vrha Karaule pružaju se prekrasni vidici na vrhove Karanfila i njemu bližih vrhova, kao što su Popadija, Talijanka, Volušnica i Vezirova Brada, na dolinu Grebaje i niz drugih viših vrhova Prokletija.