Kamenjak_livada Vrana_Škrljevo

MAX
MIN

Utorak, 23. srijeda 2018.
KAMENJAK,

je mala izdvojena skupina strmih vapnenačkih litica i vrhova koji se izdižu iznad šumskog pojasa sjeveroistočno od Grobničkog polja, okružena sa zapadne i sjeverne strane Lujzianom - starom cestom Rijeka – Zagreb, te s južne strane autocestom. Greben Kamenjaka pruža se dinarskim smjerom sjeverozapad-jugoistok u dužini 1,5 km. Na njegovom hrptu ističu se tri karakteristična vrha: glavni vrh V. Kamenjak ili V. Kamičina (837 m), bezimeni srednji vrh (ali nije planinarski obrađen), te M. Kamenjak ili M. Kamičina (771 m), koji je najatraktivniji i s najljepšim pogledom, a njegove strme litice s jugoistočne strane su omiljeno alpinističko penjalište.

Kamenjak s južne strane sa staze iznad livade Vrana

PRISTUP AUTOMOBILOM (do Kamenjaka)
S dva osobna automobila  krenuli smo iz Ike u 7 h i 30 minuta. Na čvoru Matulji ulazimo na autocestu i vozimo se do naplatnih kućica na Kikovici. Izlazimo s autoputa i dalje nastavljamo starom cestom Rijeka – Zagreb do zaselka Kamenjak - manjeg proširenja s desne strane, od kuda je i početna točka uspona na Kamenjak.

ISHODIŠTE POHODA (s karakterističnim putnim točkama)
Zaselak Kamenjak - 15 km udaljeno od Rijeke na staroj cesti Rijeka – Zagreb (parking (605 m), V. Kamenjak ( 838 m), M. Kamenjak (771m), livada Vrana (367 m), ŽP. Škrljevo (264 m). Dužina staze 11 km. Vrijeme gpx traga 3 h i 52 minute. Minimalna visina 257 m, maksimalna 858 m. Visinska razlika pri usponu 622 m, pri silasku 964 m. Visina odredišta 264 m. Prosječan nagib 16%.

Izvod iz analize gpx traga

 

Kako bismo mogli napraviti planiranu stazu „Kamenjak – Škrljevo“, za tu potrebu treba nam 2 automobila. Jedan ostavljamo ispred ŽP. u Škrljevu, a drugi do početne točke uspona na Kamenjak.

Ishodišna točka za uspon na Kamenjak je kod istoimenog zaselka Kamenjaka na staroj cesti Rijeka – Gornje Jelenje - Zagreb. Glavni orijentir je gostionica uz cestu, 700 m istočno od nje iz pravca Rijeke, na proširenju za parkiranje automobila (južno) s desne strane ceste. S parkirališta ulazimo na mulatieru koja započinje blagim spustom, zatim polegnuto nastavlja dalje, ta nas nakon 5 minuta dovodi do raskrižja putova: desno odvaja se staza preko bunkera za Kamenjak, mi nastavljamo lijevo u smjeru istoka za V. Kamenjak. Od ovog križanja nastavljamo umjerenim usponom po lijepo građenoj i očuvanoj mulatieri dugih dionica i oštrih zavoja, ta nakon 15 minuta dolazimo do slijedećeg križanja: lijevo odvaja se staza za Škrljevo i M. Kamenjak, desno za V. Kamenjak.

Na samom početku po malo zasnježenoj stazi

Što se više dižemo snijeg je samo u tragovima

Na drugom raskrižju. Desno staza vodi za V. Kamenjak, lijevo za M. Kamenjak i Škrljevo (postavljene su nove table na kojima je označeno i penjalište na M. Kamenjaku)

Od ovog raskrižja staza se nešto strmije uspinje do prijevoja između bezimenog srednjeg vrha s istočne i V. Kamenjaka sa zapadne strane. Nakon toga mulatiera nastavlja strmi uspon vijugajući s kraćim  zavojima, da bi polukružno obilazila stjenoviti vrh prema jugoistoku potpuno usječena u okomite litice, a nakon toga polegnuto prolazi vršnim dijelom južne strane ispod izbrazdanih okomitih litica, te nas nakon nekoliko zavoja dovodi do samog vrha V. Kamenjaka (n/v 837 m).
Vrh je označen natpisom imena i nadmorske visine na vršnoj stijeni. U tu stijenu je ugrađen i metalni tuljac s upisnom knjigom. S lijeve i desne strane tuljca je žig ugrađen u kamen.

Dolazak na prijevoj između V. Kamenjaka i srednjeg bezimenog vrha. Ispred V. Kamenjak

Prema vrhu

Na mulatieri usječenoj u stijenu

Položena mulatiera s južne strane prolazi ispod vrha pored okomitih izbrazdanih stijena

Okomite litice podno vršnog grebena

Pogled s vrha na Učku

Prema moru i otocima

Neizostavne Grobničke Alpe

Zajedno na vrhu

Nakon kraće pauze i uživanja u prelijepim vidicima, spuštamo se stotinjak metara do račvanja mulatiere. Gledano od vrha - desno odvaja se mulatiera koja vodi 130 m do vidikovca na kojem se nalazi građeno udubljenje slično bunaru, koje je služilo kao vojno spremište. Pored toga nalazi se betonirano udubljenje s izlazima za osmatranje, koje je služilo i kao rov. S ovog vidikovca pogledi su jednako lijepi kao i s vrha V. Kamenjaka. Napuštamo vidikovac i nastavljamo spust do raskrižja (2), gdje se staza desno odvaja za Škrljevo i M. Kamenjak, lijevo na cestu Rijeka – Zagreb do parkinga.

Od ovog križanja slijedimo stazu gotovo polegnutim dijelom mulatiere do raskrižja putova i prijevoja (sedla) između sjevernog bezimenog vrha i južno M. Kamenjaka. Na ovom križanju: jugoistočno skreće put za alpinističke uspone na M. Kamenjak i za Škrljevo, ravno za bunker, te lijevo za M. Kamenjak. Od ovog sedla preostaje nam strmiji uspon mulatiera (okvirno 5 minuta) i do samog vrha M. Kamenjaka (n/v 771 m).

Pri spustu s V. Kamenjaka

Dolazak do raskrižja putova i prijevoja (sedla) između sjevernog bezimenog vrha i južno M. Kamenjaka.

Na prijevoju

Prema vrhu M. Kamenjaka

Dolazak na vrh M. Kamenjaka

Vrh je označen natpisom imena i nadmorske visine na vršnoj stijeni. U tu stijenu je ugrađen i metalni tuljac s upisnom knjigom. S lijeve strane tuljca je planinarski žig ugrađen u kamen. S vršne je stijene vidik otvoren u svim smjerovima.

Na vrhu M. Kamenjaka. U pozadini se ističe Vela Pliš s desne strane

Zbog hladnog vjetra koji puše, na vrhu se kratko zadržavamo.  Nekoliko fotki, potom spust do prijevoja i raskrižja putova. Tu napuštamo mulatieru i ulazimo na šumsku planinarsku stazu, koja vodi za Škrljevo. Staza nakratko vodi podnožjem M. Kamenjak, zatim izlazi na travnati proplanak, s kojeg se lijepo vidi južna strana okomitih litica popularnog alpinističkog penjališta. Zatim staza ulazi u nisko raslinje hrasta, nešto niže nastavlja kroz uvalu obraslom manjom bukovom šumom, te nas uskoro dovodi do vijadukta ispod kojeg prolazimo. Pedesetak metara dalje gdje završava nasip staza, kuda vodi markacija potpuno je neprohodna. Stoga, zaobilazno preskačemo taj dio staze i nakon desetak minuta stižemo na livadu Vrana.

Na početku travnatog proplanka

Pogled unazad na M. Kamenjak

Po hrptu proplanka

Na kraju proplanka, u pozadini stijene M. Kamenjaka

Na stazi kroz uvalu prema livadi Vrana

Dolazak na livadu Vrana

Na ovom dijelu staze  - prelazak livade, nije najbolje markirano, ali uz malo pažnje i traganja može se slijediti staza. Na kraju livade prema zapadu staza presijeca trasu plinovod i ulazi  na šumsku planinarsku stazu- dobro markirana.

Pogled na autocestu i vijadukt

Ovaj hrast u užoj grupi planinara naziva se „Milanov hrast“, on ima svoju priču poznatu toj užoj grupi planinara

Prelaskom preko trase plinovoda ulazimo na šumsku, lijepo uređenu stazu, nakon desetak minuta hoda izlazimo na makadamsku cestu, po kojoj nakratko nastavljamo i ulazimo na stazu s  desne strane ceste. Ovaj dio staze sviježe je markiran sve do Škrljeva. Nedaleko od ulaska na stazu nalazi otvara se prelijepi pogled na autocestu, Kamenjak i Velu Pliš.

S makadamske ceste koja vodi do Škrljeva, skrećemo desno. Od tu pa do željezničkog kolodvora Škrljevo , staza je sviježe markirana. S ovog dijela puta otvaraju se prekrasni pogledi na Kamenjak s jugozapadne strane.

Pogled unazad na autocestu, Kamenjak, Vela Pliš

Još jedan pogled unazad

Od ovog razglednog vidikovca, nakon 45 minuta hoda izlazi se na makadamsku cestu koja nas uskoro dovodi do račvanja makadamskih cesti. Lijevo odvaja se cesta (biciklistička staza) prema Gradini, na kojoj je postavljena rampa (podignuta), desno za Škrljevo, (nažalost nema oznake). Nedaleko od ovog račvanja cesti  je raskrižje planinarskih putova (dobro označeno – natpisi na ovećoj stijeni). Lijevo odvaja se staza za Matusajnu i Ljubibelj, desno za Škrljevo. Desetak minuta dalje, staza presijeca željezničku prugu te nastavlja podnožjem s njene lijeve strane, pa izlazimo na Bovan, Vahtarnicu (stražara) i asfaltne ceste koja dalje vodi za Plosnu i za Škrljevo.

Po makadamskoj cesti

Raskrižje putova

Staza uz željezničku prugu

Putnički vlak prema Škrljevu i Rijeci

Prelazak pruge i dolazak do Vahtarnice i asfaltne ceste

U nastavku staza isključivo vodi po asfaltnoj cesti sve do željezničkog kolodvora Škrljevo. Na ovom putu otvaraju se lijepi pogledi na greben Kićerina, selo Plosna i na Jezera Ponikve (malo i veliko).

Greben Kićerina

Selo Plosna i jezero Ponikva

Jezero Ponikve

Željeznički kolodvor Škrljevo

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, te album fotografija, koje nisu obuhvaćene ovim blogom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3d - profil staze

LINK - Album fotografija