Kamenjak – kružna tura

MAX
MIN

Četvrtak, 10. ožujka 2016.

KAMENJAK,
je mala izdvojena skupina strmih vapnenačkih litica i vrhova koji se izdižu iznad šumskog pojasa sjeveroistočno od Grobničkog polja, okružena sa zapadne i sjeverne strane Lujzianom - starom cestom Rijeka – Zagreb, te s južne strane autocestom. Greben Kamenjaka pruža se dinarskim smjerom sjeverozapad-jugoistok u dužini 1,5 km. Na njegovom hrptu ističu se tri karakteristična vrha: glavni vrh V. Kamenjak ili V. Kamičina (838 m), bezimeni srednji vrh (787 m viši je 20 m od M Kamenjaka, ali nije planinarski obrađen), te M. Kamenjak ili M. Kamičina (767 m), koji je najatraktivniji i s najljepšim pogledom, a njegove strme litice s jugoistočne omogućavaju alpinističko penjanje.

Greben Kamenjaka sa stare ceste Crikvenica – Zagreb (u pozadini Grobničke Alpe)

PRISTUP AUTOMOBILOM (do Kamenjaka)
Osobnim automobilom krenuli smo iz Ike u 9 h i 35 minuta. Na čvoru Matulji ulazimo na autocestu i vozimo se do naplatnih kućica na Kikovici. Izlazimo s autoputa i dalje nastavljamo starom cestom Rijeka – Zagreb do zaselka Kamenjak - manjeg proširenja s desne strane, od kuda je i početna točka uspona na Kamenjak.

ISHODIŠTE POHODA (s karakterističnim putnim točkama)
Zaselak Kamenjak - 15 km udaljeno od Rijeke na staroj cesti Rijeka – Zagreb (585 m), V. Kamenjak (838 m), vidikovac sa sjeverozapadne strane V. Kamenjaka (825m), M. Kamenjak (n/v 767 m), bunker (675 m), cisterna (670 m), vidikovac 2 ( 700 m), te povratak do parkinga (585 m). Ukupna dužina kružne ture 6,5 km. Vrijeme traga 3 h i 01 minuta. Visinska razlika pri usponu 1226 m, pri silasku 1238 m. Minimalna visina 585 m, maksimalna 854 m. Prosječan nagib 40%.

Izvod iz analize gpx traga

Naš prvobitni cilj današnjeg planinarskog izleta bio je predviđen za uspon na Jasenovicu (1338 m), Sleme  (1327 m) i Tresku  (1234 m). Zbog lošeg vremena odustajemo (susnježica, magla i jak vjetar), odlučili smo se spustiti do Kamenjaka i napraviti kružnu turu.

Ishodišna točka za uspon na Kamenjak je kod istoimenog zaselka Kamenjaka na staroj cesti Rijeka – Gornje Jelenje - Zagreb. Glavni orijentir je gostionica uz cestu, 700 m istočno od nje iz pravca Rijeke, na proširenju za parkiranje automobila (južno) s desne strane ceste. S parkirališta ulazimo na mulatieru koja započinje blagim spustom, zatim polegnuto nastavlja dalje, ta nas nakon 5 minuta dovodi do raskrižja putova: desno odvaja se staza preko bunkera za Kamenjak, mi nastavljamo lijevo u smjeru istoka za V. Kamenjak. Od ovog križanja nastavljamo umjerenim usponom po lijepo građenoj i očuvanoj mulatieri dugih dionica i oštrih zavoja, ta nakon 15 minuta laganog hoda dolazimo do slijedećeg križanja: lijevo odvaja se staza za Škrljevo i M. Kamenjak, desno za V. Kamenjak.

Od parkinga na početku staze – mulatierom

Raskrižje putova

Od raskrižja laganim usponom po mulatieri

Lijepo građena i očuvana mulatiera

Na drugom raskrižju

Od ovog raskrižja staza se nešto strmije uspinje do prijevoja između bezimenog srednjeg vrha s istočne i V. Kamenjaka sa zapadne strane. Nakon toga mulatiera nastavlja strmi uspon vijugajući s kraćim  zavojima, da bi polukružno obilazila stjenoviti vrh prema jugoistoku potpuno usječena u okomite litice, a nakon toga polegnuto prolazi vršnim dijelom južne strane ispod izbrazdanih okomitih litica, te nas nakon nekoliko zavoja dovodi do samog vrha V. Kamenjaka (n/v 838 m).
Vrh je označen natpisom imena i nadmorske visine na vršnoj stijeni. U tu stijenu je ugrađen i metalni tuljac s upisnom knjigom. S lijeve i desne strane tuljca je žig ugrađen u kamen.

Po serpentinama na strmijem dijelu uspona

Na usječenoj mulatieri u stijenu

Položena mulatiera s južne strane prolazi ispod vrha pored okomitih izbrazdanih stijena

Okomite litice podno vršnog grebena

Na vrhu Kamenjaka

Pogled s V. Kamenjaka na vrhove: Vela Pliš, Mlični vrh (u sredini) i na Tresku

Pogled na Grobničko polje, autocestu, aviopistu i motodrom

Zajednička fotka na vrhu Kamenjaka

Zaklonjeni od bure u stijenama Kamenjaka pauzu od 20 minuta iskoristili smo za marendu i odmor, nakon toga spuštamo se stotinjak metara do račvanja mulatiere. Gledano od vrha s desno odvaja se mulatiera koja vodi 130 m do vidikovca (1) na kojem se nalazi građeno udubljenje slično bunaru, koje je služilo kao vojno spremište. Pored toga nalazi se betonirano udubljenje s izlazima za osmatranje, koje je služilo i kao rov. S ovog vidikovca pogledi su jednako lijepi kao i s vrha V. Kamenjaka. Napuštamo vidikovac (1) i nastavljamo spust do raskrižja (2), gdje se staza desno odvaja za Škrljevo i M. Kamenjak, lijevo na cestu Rijeka – Zagreb do parkinga.

Od ovog križanja nastavljamo gotovo polegnutim dijelom mulatiere do raskrižja putova i prijevoja (sedla) između sjevernog bezimenog vrha i južno M. Kamenjaka. Na ovom križanju: jugoistočno skreće put za alpinističke uspone na M. Kamenjak i za Škrljevo, ravno za bunker, te lijevo za M. Kamenjak. Od ovog sedla preostaje nam strmiji uspon mulatiera (okvirno 5 minuta) i do samog vrha M. Kamenjaka (n/v 767 m).

Pogled na Grobničke Alpe s vidikovca (1)

Pri spustu s V. Kamenjaka pogled na bezimeni srednji vrh i M. Kamenjak

Raskrižje: lijevo za Škrljevo i M. Kamenjak, desno na cestu Rijeka – Zagreb

Na stazi prema M. Kamenjaku

Pogled na M. Kamenjak

Od ovog raskrižja, 2 minuta dalje nalazi se još jedno raskrižje, koje usmjerava kao i prethodno

Drugo raskrižje udaljeno 2 minuta od prethodnog

Vrh M. Kamenjak (n/v 767 m)

Na vrhu M. Kamenjaka - u pozadini vidi se Vela Pliš

Zbog jakog vjetra na vrhu se zadržavamo samo toliko koliko nam je trebalo napraviti nekoliko fotki, potom spuštamo se do prijevoja. Tu napuštamo mulatieru i ulazimo na šumsku stazu, koja se strmo spušta 80-tak m niz padinu srednjeg vrha, zatim nastavlja po izohipsi srednjeg vrha i vrha V. Kamenjaka sve do bunkera, smještenog na sjeverozapadnoj strani V. Kamenjaka. Gorska služba spašavanja (RAK) – Riječkog alpinističkog kluba u bunkeru drži alpinističku opremu. Od bunkera stotinjak metara niže nalazi se raskrižje putova: lijevo odvaja se staza za burobran i Soboli. Desno odvaja se staza preko vidikovca (2) do stare ceste Rijeka – Zagreb. Ovaj dio staze prolazi kroz bukovu šumu, ponikve i kamenjar. Na tom dijelu staza prolazi pored cisterne (nije u funkciji), te nas dovodi do vidikovca. Zbog jake bure na vidikovac odlazimo samo zato kako bi zabilježili značajnu putnu točku na ovoj kružnoj turi.

Pogled na V. Kamenjak pri spustu s M. Kamenjaka

Prijevoj (sedlo) između bezimenog srednjeg vrha i M. Kamenjaka

Na šumskoj stazi -  početak spusta od prijevoja

Kroz kamenjar prema bunkeru

Bunker

Od bunkera prema raskrižju putova

Raskrižje

Na stazi prema vidikovcu

Cisterna (nije u funkciji)

Pogled s vidikovca na zaselak Kamenjak

Od vidikovca dalje nastavljamo umjerenim spustom po lijepo građenoj mulatierom, te nakon prijeđenih 650 m dolazimo do prvog raskrižja, na kome skrećemo ulijevo.  Nastavljamo istim putom do parkinga na cesti Rijeka  - Zagreb, gdje i završava naša današnja avantura.

Od vidikovca na  spustu po mulatieri

Na parkingu – početnoj i završnoj točki ishodišta

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze, te album fotografija, koje nisu obuhvaćene blogom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D  - Profil staze

LINK - Album fotografija