Tremzina – vrhovi Čardak i Oklinak

MAX
MIN

Subota, 30. travnja, 2016.

Na jugoistočnom dijelu Velebita nalazi se manje poznata planina Tremzina. Pruža se polukružno u smjeru sjeverozapad - jugoistok od Vučjaka do Trnovačkih brda u dužini 3,5 km, s dva istaknuta vrha međusobno povezana manjim prijevojem. Na sjeverozapadnom dijelu nalazi se Čardak (1175 m), a na jugoistočnom Oklinak ( 1187 m). Udaljenost između ova dva vrha 1 km.

Zbog svog položaja Tremzina pruža zanimljive poglede: djelomično na izvor i kanjon Zrmanje, na masiv Ličke Plješivice, a posebno se lijepo vidi njen južni vrh Poštak. Prema sjeverozapadu otvara se pogled na Crnopac i Sv. Brdo i dalje greben Velebita. Oba vrha Tremzine imaju iste karakteristike. Sjeverozapadne padine su šumovite, dok su jugoistočne travnate, a vrhovi su izdužene kamene glavice prošarane busenjima trave. Pogledi se otkrivaju tek kada se popne na vrh.

Pogled na vrh Oklinak s vrha Čardak

PRISTUP AUTOMOBILOM: je vrlo jednostavan.
Državna cesta D1 od Gračaca 10 km prema Kninu do mjestu gdje započinje uspon na Tremzinu – 1,4 km prije željezničke stanice Malovan. Markacija je vidljiva, postavljena na braniku državne ceste D1.

ISHODIŠTE POHODA (do Malovana)
Državna cesta D1 (Malovan ), kako je opisano u kolnom pristupu (790 m), vrh Čardak (1175 m), Oklinak (1187 m). Povratak istim putom do državne ceste D1 (790 m). Ukupna dužina staze 11. 8 km. Vrijeme gpx traga 2 sata i 40 minuta. Visinska razlika pri usponu 649 m, pri spustu 790 m. Minimalna visina 787 m. Maksimalna visina  1179 m. Prosječni nagib 13%.
 


Izvod iz analize gpx traga

Svaki puta, kada sam putovao prema Dalmaciji upadala mi je u oko markacija na državnoj cesti D1 kod Malovana, koja vodi na planinu Tremzina. Ovog puta, odlučio sam ispitati mogući pristup na Tremzinu. Staza počinje na odvojku državne ceste d1 Gračac-Knin neposredno nakon završetka uspona 1,4 km prije želj. stanice Malovan. S ishodišta pohoda krenuo sam osobnim automobilom u 9 h i 40 minuta.  Prvih 25 m staza vodi asfaltnom cestom, zatim nastavljam makadamskom cestom koja je puna rupa i udubljenja (ispunjene vodom, tako da se ne zna kolika je dubina). Učinila mi se dosta loša cesta pa sam nakon prijeđenih 830 m na prvom zavoju i proširenju parkirao auto. Navukao sam gojzerice i krenuo dalje makadamskom cestom.


Na parkingu – spreman za pokret.

Od ovog parkinga nastavljam desno makadamskom cestom. Tu na samom početku stoji markacija koja je odavno izblijedila usljed djelovanja sunca, kiše, vjetra, visokih i niskih temperatura. U nastavku šumska cesta vijuga kroz bukovu šumu i nigdje da uočim markaciju. Tako, nakon prijeđenih 2,8 km dolazim do mjesta gdje završava cesta. Tu je raskrižje šumskih vlaka i tu se pokazala prva markacija na obližnjoj bukvi, koja usmjerava na desnu šumsku vlaku. Bacim pogled na GPS i vidim da sam prešao 2,8 km, gotovo polovicu puta do vrha Oklinak. Kako je lijepo vrijeme, iako sam, odlučio sam nastaviti dalje i popeti se na Tremzinu i njena dva vrha. 

 

Ovu stazu na Tremzinu i njena dva vrha može se podijeliti u tri karakteristična dijela:

Prvi dio staze vodi makadamskom cestom, drugi šumskom vlakom i treći planinarskim šumskim putom. U prvom dijelu staza vodi makadamskom cestom umjerenim nagibom u dužini 2,8 km podno Runjeve glavice. Visinska razlika je svega 60 m., što nam govori da je staza lagana i brzo se prelazi. Ovaj dio ceste puno je bolji od onog prvog gdje sam parkirao auto. S ovog dijela staze s više mjesta pruža se pogled na vrh Oklinak i na dio Ličke Plješivica, te na željezničku prugu.


Pogled na željezničku prugu
 


Pogled unazad – na polegnuti dio ceste
 


Pogled na vrh Oklinak

Kraj makadamske ceste i raskrižje šumskih vlaka.

Drugi dio staze vodu šumskom vlakom u dužini 1,2 km, na kojem se ostvaruje visinska razlika od 125 m. Na području Turovca vrši se sječa šume, tako da su šumske vlake kojima se izvlače debla bukve prepune blata. Stoga, sam neprekidno skakutao prelazeći s jedne na drugu stranu, kako bi izbjegao blato. Nakon dvadesetak minuta laganog hoda završava šumska vlaka. Ovaj dio staze nije previše zanimljiv – nema nikakvih otvorenih vidika osim visoke bukove šume. Na povratku doznajem od šumarskog nadglednika da je Šumarija Gračac 29.03.2016.  uputila HPS slijedeću OBAVIJEST:

Zbog planskog izvođenja radova i aktivnosti na sječi šuma na području Turovca, planini Tremzini biti će otežan pristup od strane Malovana. Završetak radova planiran je do kraja rujna 2016. godine. Preporučamo planinarima i ostalim korisnicima planinarskih putova da, radi sigurnosti, svoj obilazak ovoj planini odgode do jeseni 2016. Trasa puta verificirana 5.11.2013. od strane održavatelja. Da sam za ovu obavijest znao ranije, vjerojatno,  se ne bih  penjao na Tremzinu.

U nastavku slijedim markacije po blatu šumske vlake, tražeći mjesta s manje blata.

Sve što se staza više dizala blata je bilo manje, tako da je jedna trećina ovog puta bila polusuha i bez blata.

Na suhom dijelu vlake

Treći segment staze je pravi planinarski put koji vodi kroz bukovu šumu sve do vrha Čardaka i Oklinka u dužini 1,8 km. Zbog sječe šume jedan veliki dio staze prekriven je posječenim stablima bukve i neočišćenim granjem, preko kojeg treba preskakivati ili obilaziti. Ovaj dio staze je nešto strmiji i diže se sa sjeverne strane Tremzine prema jugu do vrha Čardak, a dalje nastavlja prema jugoistoku nemarkiranom grebenskom stazom (1 km) do vrha Oklinak. Iako nije markirana, vrh je vidljiv i lako je za snalaženje. S vrha Čardaka prema sjeveru lijepo se vidi njen najbliži vrh Crnopac, Sv. Brdo i dalje greben Velebita. U daljini kroz sumaglicu vide se more i otoci. Prema sjeveru vidi se masiv Ličke Plješivice i njen južni vrh Poštak, prema jugoistoku vidi se susjedni vrh Oklinak, a u daljini vidi se i Promina.

Na stazi preko neočišćenog granja

Preskakanje i zaobilaženje srušena debla bukve

Na stazi prema vrhu gdje nema više sječe šume

Izlazak na vrh Čardak (1175 m)

Pogled s vrha Čardak na Crnopac, Sv. Brdo i Velebit

Pogled na more i otoke

Pogled na Poštak

Na vrhu Čardak

Nakon duže pauze za odmor i marendu nastavljam put prema vrhu Oklinak. Ovaj dio staze nije markiran, ali je vidljiv i dobro ugažen. Od Čardaka staza se umjereno spušta po travnatom grebenu prošaran busenjima trave sve do manjeg sedla – prijevoja, dalje nastavlja laganim usponom kroz šumarak, kroz koji se mora provlačiti i zaobilaziti, zatim ubrzo izlazim na greben i po njemu do vrha Oklinak (1186 m – na DGU karti visina je 1186,7 m). Vrh je obilježen natpisom imena i visine na kamenoj stijeni. Vrh Oklinak ujedno je 10. KT - Planinarske obilaznice Lički gorski biseri. S ovog, kao i s prethodnog vrha pogledi su gotovo isti.

Na stazi prema Oklinku - pogled unatrag prema vrhu Čardak

Pogled na krater podno kojeg izvire Zrmanja

Vrh Oklinak – Tremzina

Nakon kraćeg zadržavanja nastavljam povratak istim putom do ishodišta.

Pri spustu na šumskoj vlaki

Pri spustu susreo sam lugara- nadzornika i radnika koji obilježavaju kvalitetu pojedinog debla bukve

Tu sam doznao da je šumarija Gračac uputila obavijest HPS – (obavijest teksta ispisan je na početku bloga). U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze, te slideshow albuma fotografija uspona na Tremzinu.

Gpx tragovi na Google Earthu – ( okrenuti kako bih prikazao more, otoke, Crnopac i greben Velebita)

Ispravno postavljeni gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze uspona na Tremzinu

LINK - Galerija fotografija