Istočni Babin vrh i Sv. Brdo od Bunovca

MAX
MIN

Subota, 04. lipnja 2022.
Osnovni cilj ovog planinarskog izleta bio je, popeti se na Istočni Babin vrh (1744 m) od Bunovca koji se nalazi na nemarkiranom grebenu (1,5 km) neposredno prije Svetog brda. Naglašeno Istočni, budući da postoji  još jedan Babin vrh koji se nalazi u smjeru zapada od Vaganskog vrha, stoga je isti označen kao Zapadni Babin vrh (1738 m). Na putu po grebenu prema spomenutom vrhu, popeli smo se i na Sveto Brdo (1751 m). 

Na tom grebenu još su 3 izrazita bezimena vrha s nešto manjom nadmorskom visinom. Prva kota iznad Čičine Doli (1657 m), druga kota (1688 m), treća kota Istočni Babin kuk (1744 m), iza kojeg se na istom grebenu nalaze još dva bezimena izraženija vrha – kota (1720 m) i kota (1686 m)

Istočni Babin vrh viđen sa staze podno vrha Sveto Brdo - sa točke od kuda započinje uspon markiranom stazom prema Svetom Brdu

PRISTUP AUTOMOBILOM (do Raduča- odnosno visoravni Bunovac)
Pristup automobilom vrlo je jednostavan. Sa ceste Gospić – Gračac voziti do sela Raduč, od kuda prema smjerokazu  treba skrenuti lijevo na makadamsku cestu koja vodi do visoravni Bunovac u dužini 10,5 km. Cesta je relativno dobro građena, na mjestima postoji nekoliko manjih oštećenja pa treba biti oprezan. Nije preporučljivo za vozila s niskim podvozjem, već za terenska vozila. Kada se sa asfaltne ceste skrene na makadamsku cestu, na tom putu nakon prijeđenih 8,5 km dolazi se do križanja s drugom makadamskom cestom, na kojem treba skrenuti lijevo i nastaviti vožnju do parkirališta na početku visoravni Bunovac.

Ukoliko se dolazi autocestom Zagreb-Split, treba izaći na čvoru za Sveti Rok. Od naplatnih kućica nastaviti starom cestom Gospić-Gračac  u smjeru Gospića – skretanje desno i voziti 5 km do sela Raduč u kojem se nalazi (novi tipizirani) smjerokaz za skretanje prema visoravni Bunovac. Ostatak vožnje prethodno opisan.

Smjerokaz – Nacionalni park Paklenica – Bunovac, na kojem treba skrenuti na makadamsku cestu i nastaviti vožnju 10,5 km do visoravni Bunovac

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
Ishodišna točka ovog pohoda je visoravan Bunovac (1231 m), početak uspona po nemarkiranom grebenskom putu – sa manjeg prijevoja neposredno prije Čičine doli (1603 m), Istočni Babin vrh (1744 m), Sv. Brdo (1751 m). Silazak (kružno) markiranom pl. stazom u smjeru Vaganskog vrha  do Malovana i dalje spust do Bunovca. Ukupna dužina puta 14,8 km. Aktivno vrijeme hoda 7 h i 40 minuta. Minimalna visina 1179 m, maksimalna 1746 m. Visinska razlika pri usponu 1300 m, pri silasku 1265 m. Visina polazišta 1215 m. Visina odredišta (1.751 m). Prosječan nagib 18%.

Izvod iz analize gpx traga

Opis puta

Ishodište pohoda je travnata visoravan Bunovac (1233 m). Dolina Bunovac je sa svih strana omeđena bukovom šumom, a iznad nje izdižu se gotovo okomite stijene Malovana i Segestina. Žitelji Raduča, koji su tu imali definirane parcele za košnju trave, Bunovac su dijelili na Veliki i Mali Bunovac. Od parkirališta - na početku manjeg travnatog uzvišenja koji dijeli visoravan na dva dijela nalazi se putokaz i početak staze prema Malovanu, Vaganskom vrhu i Svetom brdu.

Od parkirališta, najprije se treba vratiti po makadamskoj cesti 300 m do smjerokaza koji upućuje na skretanje desno na šumski put, iz kojeg se izlazi na na livadu Bunovac. U nastavku planinarska staza vodi gotovo po sredini livade, dobro je označena i ugažena, razminirana i sigurna za planinarenje. Kada se dođe do kraja livade, staza ulazi u visoku bukovu šumu i vodi uz suho korito potoka (u ljetnim mjesecima presušuje) do manjeg travnatog proplanka.

Od kraja livade Bunovac do ovog manjeg proplanka na dužini od 700 m treba savladati 100 visinskih metara. Staza nas vodi desnim rubom proplanka, skreće desno u visoku bukovu šumu. Na ovom dijelu, staza vodi po izohipsi polukružno između manjih brežuljaka. Izlaskom iz bukove šume staza nastavlja kroz klekovinu sve do izlaska na manji prijevoj prije Čičine Doli.

Parkiralište  na visoravni Bunovac – pripreme za pohod

S parkirališta lijepo se vide vrhovi - Malovan i Segestin

Pogled na livadu Bunovac, preko koje vodi planinarska staza za Sveto Brdo

Smjerokaz na kojemu s makadamske ceste skrećemo desno na planinarsku stazu 901 za Sv. Brdo i Ivine Vodice

Na stazi preko livade Bunovac

Kada se prođe livada Bunovac, staza vodi kroz bukovu šumu uz suho korito potoka do manjeg travnatog proplanka

Dolazak na manji travnati proplanak, preko kojeg staza prolazi  i nastavlja kroz bukovu šumu

Prelaskom proplanka, staza nastavlja kroz bukovu šumu

Po izlasku iz bukove šume, staza nastavlja kroz klekovinu po izohipsi neimenovanih vrhova prema prijevoju prije Čičine Doli

Izlazak na prijevoj prije Čičine Doli

S ovog prijevoja napuštamo označenu planinarsku stazu, skrećemo lijevo i započinjemo uspon po nemarkiranom putu do izlaska na greben. Nakon izlaska na greben, isti treba slijediti sve do dolaska na Istočni Babin vrh. S ovog dijela grebena pružaju se fenomenalni vidici s jedne strane na Liku, a s druge strane na more i otoke. Jednako tako, vidici su otvoreni na greben prema sjeverozapadu i prema sjeveroistoku.

Sa prijevoja nakratko se spuštamo, zatim slijedi uspon prema vršnom grebenu

Pogled prema sjeveroistoku

Pogled na Ličku panoramu

Na vršnom grebenu prema Istočnom Babinom vrhu

Dolazak na Istočni Babin vrh

Zajednička fotografija na Istočnom Babinu kuku - u pozadini Sveto Brdo. Vrh je označen manjom gomilom kamenja u koju je zabodena čelična cijev, na čijem je vrhu pričvršćen manji čelični tuljac.

Istočni Babinkuk, vrh s nadmorskom visinom 1744 m, udaljen je 1.5 km od Sv. Brda. Vrh je prostrana kamenito travnata glavica. Sjeverne padine vrha okomito se spuštaju prema sjeveru i Liki, dok se južne travnate padine blaže spuštaju prema Paklenici.

Glavni greben pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Dužina ovog nemarkiranog grebena počinje od Čičine Doli preko Babina vrha do izlaska na parkirani put podno Svetog Brda je 3,6 km. Na tom grebenu još je nekoliko izrazitih bezimenih vrhova s nešto manjom nadmorskom visinom. Nakon duže pauze za odmor i marendu, nastavljamo uspon grebenom prema vrhu Sv. Brdo.

Pogled na greben prema sjeverozapadu, s desne strane grebena lijepo se vidi livada Bunovac

Grebenom prema Svetom Brdu

Sveto brdo s nadmorskom visinom (1751 m), nalazi se na kraju južnog Velebita i drugi je vrh po visini na Velebitu, nadvisuje ga samo 6 m viši Vaganski vrh udaljen desetak km. Vrh ima jedinstveni piramidalni oblik najupečatljiviji na Velebitu, izrazito vidljiv sa svih strana. Njegova istočna, kontinentalna  strana vrlo je strma a izdiže se 1200 m iznad visoravni Like, dok su jugoistočne i sjeverozapadne strane blaža, izdižu se iznad visoravni Libinje i Dušice.
Sveto brdo je vrhunski vidikovac, najbolji na Velebitu i neosporno se može nazvati „Panoramski kralj Velebita“, koji ima 360 ° otvorene poglede u svim smjerovima. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj poziciji blizu kraja južnog Velebita i najviših vrhova prema sjeveru,  s ovog vrha panoramski vidici su vrlo impresivni i raznoliki. 

Panorama prema jugoistoku

Pogled na greben Velebita prema sjeveru

Zajednička fotografija na vrhu Sv. Brda

Na vrhu smo napravili dužu pauzu od 45 minuta koju smo iskoristili za odmor i marendu, a nakon toga nastavljamo spust kružnom turom nižim dijelom velebitskog grebena. Od samog vrha spust započinje oštro niz strminu po tratini i zatravljenom kamenjaru do manje zaravni podno Sv. Brda. Nakon toga slijedi spust po serpentinama niz kuloar do izlaska na sjevernu padinu Sijaseta, od kuda se spust nastavlja po položenijem dijelu planinarske staze do križanja planinarskih putova. Na tom križanju nastavljamo desno u smjeru Vaganskog vrha sve do prijevoja podno vrha Malovan, na kome se nalazi i križanje planinarskih putova, na kojemo skrećemo desno – silazak do parkirališta na visoravni Bunovac.

Pri silasku s vrha Sv. Brda

Na polednutom dijelu puta

Vrh Malovan i istoimeni prijevoj

Križanje: lijevo Vaganski vrh, desno Bunovac

Od ovog prijevoja nastavljamo strmi silazak kroz klekovinu do travnate zaravni zvane Cesarova dolina. Nakon toga spust se nastavlja između strmih obronaka Malovana s desne strane i Segestina s lijeve strane, nekadašnjom pastirskom stazom. U nastavku slijedimo strmi dio staze koja vodi kroz visoku bukovu šumu sve do izlaska na visoravan Bunovac, gdje i završava ova velebitska avantura planinarenja.

Pri silasku od prijevoja prema dolini Cesara

Pri spustu kroz visoku bukovu šumu prema Bunovcu

Dolazak na parkiralište Bunovac, gdje i završava ova kružna tura planinarenja

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze te link na album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D – profil staze

LINK – Album fotografija