Uspon na Kom Kučki od Štavne

MAX
MIN

Ponedjeljak, 30.kolovoz 2021.
KOMOVI

Pored Durmitora i Prokletija, Komovi su treća skupina najimpresivnijih i najveličanstvenijih planinskih lanaca u Crnoj Gori, ali zasigurno i Dinarskih Alpa. Nalaze se na istoku Crne Gore. Planinski masiv Komovi dug je 40 a širok 30 kilometara, sa svih strana okružen je prostranim travnatim visoravnima  na prosječnoj nadmorskoj visini od 1700 do 1900 metara. Štavna i Ljuban na sjeveru, Rogam na zapadu, Carine na jugu i Varda na istoku.
Po površini koju zauzimaju, Komovi su relativno mali planinski masiv, gledano po visini njihovih vrhova spadaju među najviše i najimpresivnije planine Crne Gore. Masiv Komova sačinjava nekoliko vrhova, od kojih su tri najpoznatija.  Kom Kučki (2487 m) najviši je vrh Komova, Kom Ljevorečki (2469 m) i Kom Vasojevićki (2461 m).
Nekada davno u početku to je bio samo Kom, ali 1878. godine plemenskom podjelom pašnjaka Komovi su podijeljeni na Kučki, Ljevorečki i Vasojevićki Kom, baš tako se i danas zovu njegova tri vrha.

Pored tih vrhova tu su Srednji Kom (2483 m), koji je samo 4 metra niži od Koma Kučkog, sa kojim je povezan grebenom, zatim Bavan (2252 m) koji se svojim strmim i dugačkim siparima obrušava u dolinu Međukomlja. Slijede vrhovi Rogamski Vrh, Suvovrh, kao i pitomi vrh Štavna. Karakteristično je za Komove, da se ispod njihovih strmih vrhova prostiru velike hrpe sipara i točila, nastale djelovanjem erozije.

Kom Kučki i Kom Ljevorečki

PRISTUP VOZILOM (od Gusinja preko Trešnjevika do sela Štavna)
Budući da smo odsjeli u Gusinju, odnosno u Vusanju, pristup automobilom opisan je od Gusinja. Iz Gusinja treba izaći na cestu M9 i nastaviti vožnju u smjeru Plava i dalje do Andrijevice. Kada se dođe u Andrijevicu, treba skrenuti lijevo na lokalnu cestu i nastaviti vožnju zavojitom cestom do prijevoja i mjesta Trešnjevik, gdje treba skrenuti lijevo na asfaltnu cestu, koja je zapriječena rampom. To je ulaz u Regionalni park prirode Komovi, a ulazak se plaća 1 € po osobi.

Nakon prolaska rampe treba voziti do sela Štavna. Dvjestotinjak metara prije dolaska u Eko Katun Štavna treba skrenuti desno na dobar makadamski put i nakon dolaska na slijedeće križanje makadamskih putova, opet skrenuti desno i nastaviti vožnju sve do smjerokaza za skretanje desno prema Kučkom Komu. Ovdje se može parkirati automobil i to je početna točka ovog planinarskog izleta. Do ove točke se može doći sa svim kategorijama automobila.

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
Za ovaj planinarski izlet ishodište pohoda je visoravan Štavna (1825 m), od našeg parkiranog vozila 10-ak metara je niže raskrižje planinarskih putova (1818 m), Križanje - Ploče na ulazu u dolinu Međukomlja (1841 m), prijevoj Carina (Provuša - (2177 m), Kučki Kom (2487 m ). Silazak istim putom uspona do parkirališta na visoravni Šavna (1825 m). Ukupno dužina gpx traga 10,6 km. Vrijeme gpx traga 6 h i 16 minuta. Minimalna visina 1787 m, maksimalna 2478 m. Visinska razlika pri usponu 978 m , pri silasku 978 m. Visina polazišta 1825 m. Visina odredišta (2487 m). Prosječan nagib 19%.

zvod iz analize gpx traga

Opis puta
Dolaskom na prostranu visoravan Štavna do mjesta gdje započinje planinarska staza za Kučki Kom, bili smo oduševljeni prizorom koji se pojavio ispred nas. Pogled na masiv Komova bio je iznenađujuće impresivan i lijep, jednom riječi – fenomenalan, kao iz neke nestvarne bajke. Planina Komovi fascinira svakog svojom raznolikošću prirodnih atrakcija. Komovi su veliki izazov za planinare, avanturiste i ljubitelje prirode.

Visoravan Štavna je polazna točka za uspon na Komove. Nedaleko od mjesta gdje smo parkirali automobil, podno Vasojevićkog Koma nalazi se križanje planinarskih putova: lijevo za Vasojevićki Kom, desno za Kučki Kom. Na smjerokazu za Kučki Kom istaknuto je vrijeme uspona 3 h i 30 minuta. Uspon započinjemo u 7 h i 45 minuta, planinarskom stazom koja u prvom dijelu vodi po travnatom terenu prepunom raslinjem borovnica. Nakon prolaska ove dionica puta, nastavljamo stazom koja vodi kroz borovu šumu na kojoj je nekoliko prevrnutih stabale, koje treba obilaziti ili se provlačiti ispod njih. Nakon što smo prošli ovu neugodnu dionicu puta, uspon nastavljamo sjeverozapadnim obroncima Vasojevićkog Koma po dugom siparu sve do raskrižja planinarskih putova „Ploče“, na samom ulasku u dolinu Međukomlja. Ova dionica puta duga je 2,2 km, a za njen prelazak trebalo nam je 1 sat laganog hoda.

Impresivan prizor - Vasojevićki Kom (2460 m)

Na kraju visoravni Štavna je početna točka uspona na Kom Kučki

U početku staza vodi po blago položenom travnatom terenu. U daljini ispred nas, lijepo se vidi Kom Kučki  (2487 ), desno njegov susjed Ljevorečki Kom (2469 m)

Prelaskom ove travnate zaravni, staza se nakratko spušta i ulazi u niže šumsko raslinje iz kojeg izlazi na sipar, dalje nastavlja kroz visoku borovu šumu, ponovo na sipar, tako naizmjenično do ulaska u dolinu Međukomlje.

Prelazak preko grubog sipara

Prevrnuto stablo na stazi ispod kojeg se mora provući ili zaobići. Na stazi ima još nekoliko prevrnutih stabala

Prelazak preko zadnjeg sipara neposredno prije ulaska u dolinu Međukomlje

Raskrižje „Ploče“

Od ovog križanja na kojemu skrećemo lijevo, ulazimo u prostranu kamenito-travnatu udolinu zvanu Međukomlje, kojom se umjerenim usponom dolazi do prijevoja Carina (Provuša) s nadmorskom visinom (2177 m). S desne strane doline izdižu se stijene vrhova - Srednji Vrh i Kom Kučki, s lijeve strane podno vrhova - Kom Vasojevićki i Bavana prostiru se široka polja sipara, nastala dugogodišnjom erozijom. Od raskrižja Ploče do prijevoja Carina – dolina Međukomlje duga je 2 km. Za njen prolazak potrebno je okvirno 50-ak minuta.

Prve zrake sunca obasjavaju dolinu Međukomlje

Na blago položenom dijelu staze koja vodi kroz dolinu Međukomlje

Pogled unazad na stazu koja se umjereno uspinje sve do izlaska na prijevoj Carina

Prijevoj Carina (Provuša - 2177 m)

Na prijevoju Carina je križanje sa smjerokazima na kojemu je istaknuto vrijeme za Kom Kučki 1 h i 30 minuta. Od prijevoja Carina nastavljamo dobro markiranom stazom koja nešto oštrijim usponom vodi u prvom dijelu po kamenito- travnatoj padini, nakon toga uspon se nastavlja težim terenom preko manjeg kamenitog uzvišenja na kojemu se mora proći kroz manji uski kuloar. Kada se prođe kuloar slijedi  još jedan zahtjevan strmi prolaz preko manjeg uzvišenja po podlozi sa pokretnim kamenjem. Nakon toga slijedi blagi spust do sipara, preko kojeg se dolazi do podnožja stjenovitog vrha.

Ovaj završni dio uspona je mnogo zahtjevniji, obzirom da prolazi rastresitim, krušljivim i pokretnim kamenjarom. Preporuča se nošenje kacige i penjačkih rukavica. Na ulazu u manji uski kuloar, na stijeni je ispisano upozorenje „Oprez“.  Od ove točke započinje uspon kroz manji kuloar do izlaska u podnožje vršnog grebena na kojemu je nekoliko eksponiranih detalja koje treba oprezno ispenjati. Nakon toga uspon se nastavlja bez poteškoća do samog vrha (2487 m).

Pogled s prijevoja Carina na Kom Kučki i Srednji vrh

Prolaz kroz manji kuloar, gdje je potrebna upotreba ruku

Nakon što smo prošli kuloar – (vidljiv na prethodnoj fotografiji), uslijedio je još jedan zahtjevan strmi prelaz preko manjeg uzvišenja po podlozi sa pokretnim kamenjem, kao što je vidljivo na fotografiji

Preko sipara do podnožja stjenovitog vrha, od kuda se dalje nastavlja najzahtjevniji dio na ovoj stazi

Na kraju sipara. Nastavak uspona po rastresitom, krušljivom i pokretnom kamenju

Nakon natpisa „Oprez“, ulazi se u ovaj kuloar iz kojeg se izlazi na izrazitiji stjenoviti dio uspona

Pogled unazad na isti kuloar

Izlaskom iz kuloara, nastavljamo uspon po kamenim blokovima, po pokretnom i rastresitom kamenjaru sve do vrha

Preko kamenih blokova prema vrhu

Dolazak na vrh

Vrh je izdužena kamena glavica, označen jednom željeznom šipkom zabodenom u manju naslaganu gomilu kamenja. 15-tak metara niže na kamenoj stijeni ispisana je nadmorska visina, bez naziva vrha. Na istom kamenu nekada stajala je kutija sa upisnom knjigom, koje danas nema. Na vrhu smo susreli dvoje planinara iz planinarskog kluba „Vidlić“ iz Pirota.

Pogledi
S vrha se pružaju izuzetno lijepi i široki panoramski vidici: prema jugu i istoku na kompleks masiva crnogorskog i albanskog planinskog lanca Prokletija, a prema sjeveru na Bjelašnicu. Jednako tako, u neposrednoj blizini lijepo se vide vrhovi Komova i travnatih visoravni koje okružuju ove spomenute vrhove Komova.

Panorama s vrha Koma Kučkog

Vrh Kom Kučki - Zajednička fotografija

Panorama

Planinari iz planinarskog kluba „Vidlič“ iz Pirota

Vasojevića Kom

Nakon duže pauze, koju smo iskoristili za odmor i marendu, vraćamo se istim putom uspona do parkirališta na visoravni Štavna, gdje i završava naša avantura planinarenja na području Komova.

Na početku silaska s vrha

Pri silasku - prelaz preko dugog sipara prema Štavni

Konačno, dolazak na parkiralište – visoravan Štavna

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze, link na video snimku panorame sa vrha i link na galeriju fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D – profil staze

Najbolja panorama s vrha može se vidjeti na video linku:
https://photos.google.com/share/AF1QipMerwH-1iu3nWVhehSh-lCc7ZNBGyVGdL11LWrsxB71uUFDnlICHNDIacxLT7QK2w?key=cU5VLTdrUkhORTJJeUNvR205S1NiREdCN1Z2UXZn