Veliki Kozjak-Kijevski Bat kružna ruta_Kijevo-Lovačka kuća-Kijevski Bat-Kijevo

MAX
MIN

Subota, 22. svibnja 2021.
Usamljena planina Kozjak ili Veliki Kozjak sa svojim najvišim vrhom Bat (1206 m)
nadmorske visine smjestio se nasuprot Dinare našeg najvišeg vrha Sinjal 1831 m iznad Kijeva u dalmatinskoj Zagori u trokutu između Vrlike, Knina i Drniša, za razliku od planinarski poznatijega ali znatno nižega primorskog ili Malog Kozjaka iznad Kaštela (779 m). Ovaj vrh planinari najčešće nazivaju Kijevski Bat, iz razloga što se selo Kijevo smjestilo ispod samog vrha. Kozjak nije toliko ogoljen ni surov kao Dinara, naročito sa Kijevske strane izgleda pitomo pa je to jedan od razloga što je i selo smješteno znatno bliže njemu. Po izgledu njegova vrha Bata selo je i dobilo ime. „Kijevo“ je  supstantivirani pridjev (izvedeni oblik) od „Kijevo selo“, što je u vezi sa starohrvatskom imenicom ''kij'' (bat, malj, čekić). Veliki Kozjak je donedavna u hrvatskoj javnosti bio zamalo nepoznat i uglavnom zanemaren u planinarstvu, jer leži između susjednih viših i poznatijih grebena Dinare i Svilaje. Pored vrha Bat, duž grebena južno prema Vrlici niže se još nekoliko vrhova viših od 1000 m. To su:  Mijatovac 1.100 m (s 2 špilje pri vrhu), Crna Glava 1.106 m i najjužnija zaobljena Kunica 1.101 m iznad sela Maovice kod Vrlike.

Kozjak – Kijevski Bat

PRISTUP VOZILOM (do Kijeva)
S državne ceste D1 (Knin – Sinj). Od Knina voziti 23 km do centra Kijeva. Obilježeni planinarski put i uspon započinje u Kijevu na državnoj cesti D1 Knin – Vrlika, nasuprot osnovne škole, a ispred parka i spomen obilježja, a tu je i treći orijentir – trgovina živežnim namirnicama.  Za one koji žele skratiti uspon (20 min) u jednom pravcu mogu se dovesti automobilom do ograđenog uzgajališta muflona i jelena lopatara, gdje se nalazi veće parkiralište.

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
Ishodišna točka pohoda je Kijevo (480 m), raskrižje (575 m), lovačka kuća – Đakove Njive (649 m), izvor – Barbinovac (775 m), izvor – Vodica (875 m), Vrh Bat (1206 m),. Silazak preko ograđenog uzgajališta muflona i jelena lopatara do Kijeva-ishodišne točke (480 m). Ukupna dužina kružne rute – gpx traga 11 km. Vrijeme gpx traga 4 h i 15 minuta. Minimalna visina 470 m, maksimalna 1026 m. Ukupna visinska razlika pri usponu 813 m, pri silasku 802 m. Visina polazišta 470 m. Visina odredišta 1206 m. Prosječan nagib 19%.

Opis puta
Kružna ruta ovog obilježenog planinarskog izleta počinje u selu Kijevo na državnoj cesti D1 Knin – Vrlika, nasuprot osnovne škole, a ispred parka i spomen obilježja, a tu su i drugi orjentiri – trgovina živežnim namirnicama i autobusno stajalište. Prve markacije sa smjerokazom su na kamenom zidiću uz istočnu stranu spomenutog parka s njegove desne strane gledano u smjeru uspona.

Za one koji žele skratiti vrijeme uspon (20 min.) može se doći automobilom do ograđenog uzgajališta muflona i jelena lopatara. Početak puta vodi kroz naselje - 50 m asfaltnom cestom, a potom skreće desno na uski seoski poljski put koji vodi između ograda omeđenim suhozidom, nastavlja po njemu do izlaska na asfaltnu cestu koja vodi u smjeru ograđenog lovišta. U nastavku nakratko slijedimo asfaltnu cestu 350 m do smjerokaza s lijeve strane ceste ispisanog na suhozidu (Bat), koji nas upućuje za skretanje desno. U toj točki napuštamo asfaltnu cestu i nastavljamo do ograđenog lovišta.

Centar Kijeva-Ishodište pohoda (od kuda započinje markirani planinarski put za uspon na Bat)

Prvi dio staze vodi kroz selo između suhozidnih ograda. Kada se prođe ovaj put, staza izlazi na asfaltnu cestu i nastavlja po njoj do označenog smjerokaza na kojemu treba skrenuti desno u smjeru vrha Bat.

Od ove točke planinarska staza napušta asfaltnu cestu, skreće desno u smjeru ograđenog lovišta

Na stazi prema ograđenom lovištu

Dolazak do ograđenog lovišta i uzgajališta muflona i jelena lopatara

Neposredno prije spomenutog ograđenog lovišta, nalazi se raskrižje planinarskih putova, koje nam omogućava uspon na Bat iz dva smjera: lijevo preko ograđenog lovišta ili desno preko lovačke kuće . U ovom planinarskom izletu, mi smo odabrali smjer uspona preko lovačke kuće – Đakove Njive, a silazak preko ograđenog lovišta.

Od raskrižja, kada se skrene desno, uspon nastavljamo po planinarskoj dobro označenoj stazi, koja vodi preko Ćivrinih ograda, kroz livade mjestimično obrasle u nisko šumsko raslinje. Nakon toga, uspon se nastavlja preko predjela Pržine. Od Pržina, staza prati manji bujični potok s njene istočne -lijeve strane. Na ovom dijelu uspona, staza se lagano uspinje, prolazi preko manje krške goleti s prorijeđenim – niskim šumskim raslinjem do izlaska na makadamsku cestu.

Na križanju s makadamskom cestom, mi skrećemo lijevo i nastavljamo po njoj sve do lovačke kuće - Đakove Njive koja se nalazi na (649 m) nadmorske visine. Neposredno uz lovačku kuću nalazi se smjerokaz, koji upućuje za oštro skretanje lijevo za uspon na vrh Bat.

Nakon skretanja od raskrižja, staza vodi preko livada – gotovo polegnuta, nakon toga nastavlja po krškoj goleti, što je vidljivo na slijedećoj fotografiji

Na stazi preko manje krške goleti, kroz nisko šumsko raslinje

Na stazi uz bujični potok na kojem je naprvljena betonska ustava

Na križanju s makadamskom cestom, od kuda staza skreće lijevo i nastavlja sve do lovačke kuće

Lovačka kuća  - Đakove Njive (649 m)

Markacija i smjerokaz - ulazak na stazu za uspon na vrh Bat

Odmah nakon skretanaja, nastavljamo planinarskom stazom oštrijim usponom uzbrdo kroz niže šumsko raslinje. Nakon 20 minuta hoda i prijeđenih dužnih 520 m dolazimo do prvog izvora Barbinovac s nadmorskom visinom (775 m). Od ovog izvora, nastavljano i dalje oštrim usponom po serpentinama do drugog izvora – Vodice koji se nalazi na 875 m nadmorske visine. S ovog dijela staze nema nikakvih vidika. Od izvora Vodice, nakon desetak minuta oštrog uspona, staza nas dovodi do točke u kojoj skreće desno, od kuda se uspon nastavlja po izloženoj stijeni na kojoj je postavljena sajla, koja omogućuje siguran prolaz. S  ovog dijela staze otvara se lijepi pogled na masiv Dinare.

Kada se prođe spomenuta osigurana stijena, uspon se nastavlja oštro uzbrdo po kamenjaru na mjestima potrebna je i upotreba ruku. U nastavku uspona staza izlazi na otvorenu kršku golet sve do izlaska podno vršnog grebena. Na tom dijelu postavljena je sajla sa slabim uporištima, a služi samo za pridržavanje i kao orijentir, sve do izlaska na vršni greben podno velikog križa, od kojeg se po grebenu nakratko nastavlja uspon na vrh Bat s nadmorskom visinom (1206 m).

Na stazi od lovačke kuće prema prvom izvoru vode - Barbinovac

Izvor Barbinovac s nadmorskom visinom (775 m)

Izvor Vodice (875 m)

Ova fotografija označava mjesto gdje staza skreće oštro desno i nastavlja uz izloženu stijenu osigurana sajlom za lakši i siguran prolaz

Osigurani dio staze sa sajlama

Fenomenalan pogled na greben Dinare

Kada se prođe osigurani dio puta, uspon se nastavlja po kamenjaru gdje je potrebna i upotreba ruku

Za savladavanje pojedinih stijena – potrebna je upotreba ruku za siguran uspon

Izlazak na travnatu golet prije uspona na vršni greben

Izlazak na vršni greben podno  velikog križa

Bat je najviši vrh planine Kozjaka (1206 m)
S vrha u dubinu sjeverno i istočno spušta se stijena visoka oko 150 metara. Nekoliko desetaka metara sjevernije od glavnoga vrha nalazi se velik 9 metarski metalni križ okrenut prema Kijevu. Vidik je otvoren na sve četiri strane svijeta. S vrha se pruža prekrasan vidik - sjeverno na selo Kijevo, na cijeli greben Dinare, na istoku se vide Troglav sve do Kamešnice, jugoistočno Peručko jezero i Svilaja, na jugu se vidi Moseć između Drniša i Muća i dalje jugozapadno Promina, Petrovo polje i Drniš, prema sjeverozapadu vidi se Knin i vrhovi Velebita. Na vrhu je osim natpisa vrha s nadmorskom visinom i metalna kutija s upisnom knjigom pored koje je u stijenu ugrađen planinarski žig.

Pored vrha Bat, duž grebena južno prema Vrlici niže se još nekoliko vrhova viših od 1000 m. To su:  Mijatovac 1.100 m (s 2 špilje pri vrhu), Crna Glava 1.106 m i najjužnija zaobljena Kunica 1.101 m iznad sela Maovice kod Vrlike.

Greben Kozjaka prema sjeverozapadu-u daljini vidi se Promina

Vrh Bat (1206 m)

Zajednička fotografija na vrhu Bat

VELIKI KOZJAK - VIDEO PANORAMA S VRHA BAT

Dužu pauzu na vrhu iskoristili smo za odmor i marendu te uživanje u lijepom danu i prekrasnim panoramskim vidicima na okolne vrhove. Nakon toga nastavljamo silazak kružnom rutom preko ograđenog lovišta. Od vrha započinjemo silazak dobro označenom planinarskom stazom koja vodi umjerenim spustom po grebenu do izlaska na položeniji dio staze. Nakon položenog dijela staze, započinje nešto strmiji spust kojim se dolazi do ograđenog lovišta.

 

Kako planinarska staza vodi kroz lovište, da bi se moglo proći kroz ograđeni prostor, na ulazu i izlazu iz lovišta, koncesionar je postavio metalne ljestve. Ulaskom preko metalnih ljestvi u lovište, staza vodi uz sami rub ograde do ulaska u šumu, od kuda dalje nastavlja šumskom cestom  koja vijuga po  serpentinama kroz šumu hrasta i crnog graba sve do izlaska iz samog lovišta – uzgajališta muflona i jelena lopatara. U toj točki završava kružna ruta. U nastavku vraćamo se istim putom uspona do početne točke – ishodišta pohoda u selu Kijevo, gdje i završava ova kružna ruta planinarenja na Velikom Kozjaku.

Pri silasku s vraha Bat – na položenom dijelu staze

Ulazak u lovište preko metalnih ljestvi

Na stazi uz rub ograde

Staza vodi kroz lovište

Izlazak iz šume na travnati proplanak prema izlazu iz lovišta

Izlazak iz lovišta, od kuda se silazak nastavlja istim putom uspona

Dolazak u selo Kijevo- kraj rute

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze, 3D profil te link – album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D – profil staze

LINK – Album fotografija