Gorja.net_Račja Vas-Orljak-Korita-Županj Vrh-Veliki Planik-Veprinac

MAX
MIN

Utorak, 30. travnja 2021.
Za ovaj planinarski izlet za ishodišnu točku pohoda odabrali smo  Račju Vas, selo smješteno u sredini, podno obronaka grebena Ćićarije na nadmorskoj visini 690 m. U središtu sela nalazi se crkva Blažene Djevice Marije, pored koje je uređen izvor pitke vode. Ruta ovog izleta osmišljena je na slijedeći način: Račja Vas-Orljak-Korita-Županj vrh-Veliki Planik-Veprinac. Za ovu osmišljenu rutu trebala su nam 2 automobila. Jedan smo ostavili na Veprincu, a sa drugim smo se dovezli do Račje Vasi.

Orljak je prvi vrh u nizu ove planirane rute. Na sjeverozapadnom dijelu Ćićarije, Orljak je najviši vrh s nadmorskom visinom (1106 m).To je obla travnata glavica s nekoliko stijena. Na južnoj strani vrh je strmo odsječen stijenama koje se obrušavaju prema Lanišću. Vrh je obilježen velikim metalnim križem, postavljen 2013 godine, natpisom imena vrha i nadmorskom visinom, tu je i metalna kutija s upisnom knjigom i žigom IPP-a. Metalni žig HPO-a zacementiran je na vršnu stijenu pored metalne kutije u smjeru istoka.

Vrh Orljak (1106 m)

PRISTUP AUTOMOBILOM (do sela Račja Vas)
Za ovaj planinarski izlet trebala su dva automobila. Jedan automobil smo ostavili u Veprincu, a sa drugim se odvezli do Račje Vasi – ishodišne točke pohoda. Do Veprinca se može doći starom cestom koja vodi od Matulja, od Ičića preko Poljana, od Lovrana preko Dobreća. U koliko se dolazi iz pravca Rijeke, treba uzeti cestu A8, voziti u smjeru Tunela Učka. Prije tunela treba skrenuti desno na izlazu za Veprinac i nastaviti lokalnom cestom do Veprinca. Sa drugim automobilom nastavili smo vožnju starom cesto koja vodi preko prijevoja Učka do tunela, gdje se uključujemo na brzu cestu A8 i nastaviti vožnju do čvorišta na kojem treba izaći za Lupoglav i Buzet. Od naplatnih kućica (naplata 30 kn) slijedimo cestu prema Lupoglavu (600 m) do prvog raskrižja cestovnih pravaca na kojemu treba skrenuti desno na lokalnu cestu 5014 u smjeru Lanišća. U nastavku vožnje, cesta vodi kroz mnogobrojna sela Semići, Lanišće do Račje Vasi – ishodišne točke pohoda. 

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (kružna ruta s karakterističnim putnim točkama)
Za ovaj planinarski izlet uzeli smo Račju Vas kao ishodišnu točku pohoda (690 m), Orljak (1106 m), Korita (1010 m), Županj vrh (1138 m), Veliki Planik (1272 m), Veprinac (475 m). Dužina gpx traga 25,3 km. Vrijeme gpx traga 7 h i 24 minute. Minimalna visina 472 m, maksimalna 1272 m. Visinska razlika pri usponu 1277 m, pri silasku 1491 m. Visina polazišta 690m. Visina odredišta 1272 m. Prosječan nagib 12%.

Izvod iz analize gpx traga

Opis puta
Iz centra sela od crkve u 8 h i 25 minuta započinjemo put prema Orljaku. Na samom početku staze s lijeve strane postavljen je smjerokaz s nazivom, brojem staze, i vremenom hoda: Gomila (1:50 h) i Orljak (1:40 h). Planinarski put 213 vodi makadamskom cestom i nakon stotinjak metara, s lijeve strane odvaja se PP 312 koji vodi za Gomilu. Od ove točke 10 minuta dalje dolazimo do slijedećeg križanja, na kojemu se lijevo odvaja PP 201 za Gomilu (1:30 h) i Žbevnicu (4:30 h), mi nastavljamo desno po PP 202 koji vodi za PK Korita (4 h) i Orljak (1:30 h). Od početne točke, nakon prijeđenih 2,5 km dolazimo do smjerokaza ka kojemu skrećemo desno (PP 202) za Orljak (1 h). Staza nakratko vodi makadamom, zatim skreće desno na šumski planinarski put koji dalje vodi kroz prozračnu visoku bukovu šumu i s kojim dolazimo na vrh Orljak u 9 h i 27 minuta.

Račja Vas – ishodište pohoda

Po  makadamskoj cesti koja vodi od sela Račja Vas (2,7 km), zatim PP vodi kroz visoku bukovu šumu sve do vrha

Smjerokaz na kojemu treba skrenuti desno – nastaviti nakratko nešto lošijom šumarijskom cestom (200 m), od kuda dalje staza nastavlja kroz visoku bukovu šumu

Na stazi prema vrhu kroz prozračnu bukovu šumu

Orljak - Vršna stijena

Video - panoranska snimka vrha Orljak

 

 

Na vrhu Orljaka  - snimak sa dronom

Panoramska snimka sa dronom

Na vrhu Orljaka (1106 m)

Na samom vrhu postavljen je veliki metalni križ a pogled se pruža na Planik vrh, Vojak, Županj vrh, Gomilu i Žbevnicu, središnji dio Istre. Lijepo se vide obrisi vrhova Gorskog Kotara, a posebno se ističe Slovenski Snežnik.

Slovenski Snežnik

Na vrhu Orljak zadržavamo se 35 minuta, uživajući u prekrasnom i sunčanom danu. Dio tog vremena izgubili smo igrajući se sa dronom (fotografije panorame, snimanje video zapisa  u krugu 360 stupnjeva). Nakon toga, nastavljamo silazak  prema našem slijedećem odredištu Koritima i Županj vrhu. U prvom dijelu staza vodi kroz mješovitu bjelogoričnu i crnogoričnu šumu, i nakon 25 minuta hoda i prijeđenih 1,5 km, staza izlazi na makadamsku cestu i raskrižje planinarskih putova. Prema smjerokazu nastavljamo lijevo po Veprinačkoj cesti slijedećih (1,6 km 20 min.). Nakon toga, staza skreće desno i neposredno nakon skretanja s desne strane nalazi se kuća „Progon“ – Lanišće. U nastavku uspona ulazimo na dobro markiranu planinarsku stazu koja vodi kroz bukovu šumu do Korita i raskrižja  (X PP) podno Brajkova vrha: desno 3 minute do Korita, lijevo za Županj vrh. 

Na početku silaska s Orljaka, staza nakratko vodi kroz kamenjar, zatim nastavlja kroz borovu šumu do izlaska na Veprinačku cestu

Izlazak na Veprinačku cestu

Nastavak puta po Veprinačkoj cesti

Ova fotografija pokazuje mjesto gdje se napušta Veprinačka cesta i skreće se desno  - na kraju ovog vidljivog puta s desne strane nalazi se kuća Progon – Lanišće

Kuća Progon – Lanišće, opremljena je nadstrešnicom, roštiljem , boćalištem te klupama sa stolicama

Lijepo uređena i dobro markirana staza blago polegnuta, ugodna za pješačenje, koja nas u nastavku uspona vodi kroz visoku bukovu šumu sve do Korita

Na raskrižju podno Brajkova vrha, od kuda se vide Korita

Od ovog raskrižja nastavljamo uspon na Županj vrh stazom 310 (sjeverni put), nakratko šumarijskom cestom do putokaza koji nas usmjerava na skretanje lijevo na planinarski put koji vodi kroz prozračnu visoku bukovu šumu do samog vrha.

Prema postavljenom smjerokazu skrećemo lijevo na stazu koja nakratko vodi kroz borovu šumu, zatim nastavlja kroz visoku bukovu šumu sve do vrha

Na stazi prema Županj vrhu

Županj vrh s nadmorskom visinom (1138 m) je manja stjenovita glavica s južne strane podignut je manji suhozid. Tu je kutija s upisnom knjigom i planinarskim žigom. Sjeverna strana vrha obrasla je bukovom šumom, dok se travnate padine blago spuštaju prema istoku i jugozapadu. S vrha se pruža lijepi vidik na Planik i vrh Vojak.

Zajednička fotografija na Županj vrhu – snimljena dronom

Pogled na Veliki Planik i vrh Vojak

Sa vrha vodi planinarski put 311 (južni put), kojim se spuštamo po blagoj travnatoj padini do izlaska na makadamski put na kojemu skrećemo desno i nakon 5 minuta laganog hoda dolazimo do slijedećeg križanja na kome se zatvara kružna staza (uspona po sjevernom i silazak po  južnom putu). Na ovom križanju skrećemo lijevo i nastavljamo makadamskom cestom u smjeru pl. doma Korita do slijedećeg križanja, na kojemu nastavljamo lijevo prema Velikom Planiku, desno vodi staza za pl. kuću Korita.

Od ovog križanja nakon prijeđenih 150 metara po makadamskoj cesti dolazimo do smjerokaza koji nas upućuje na skretanje lijevo za Veliki Planik. Nakon što smo skrenuli sa makadamske ceste, uspon nastavljamo  po planinarskom putu, koji vodi blagim  i kontinuiranim usponom kroz visoku makiju do izlaska na otvoreni travnati greben prošaran kamenjarom. Sa ove travnate goleti lijepo se vidi južna i jugoistočna padina Županj vrha. Kada se prođe ovaj travnati greben, staza ulazi u visoku bukovu šumi i dalje nastavlja po kamenitom grebenu uz oštriji uspon sve do izlaska na vrh Veliki Planik. Ova grebenska dionica  puta predstavlja najljepši uspon na Veliki Planik.

Od ovog križanja  - okvirno 150 m, odvaja se staza za uspon na Veliki Planik

Izlazak na travnati greben, od kuda se pruža lijepi pogled na Županj vrh

Kroz bukovu šumu prema vrhu Planika

Staza nastavlja po kamenitom grebenu prema vrhu

Veliki Planik s nadmorskom visinom (1272 m) najviši je vrh Ćićarije. Vrh je s istočne strane travnat i kamenit, dok su ostale strane šumovite. Vrh se nalazi na središnjem dijelu Ćićarije, daleko od svih naselja, zbog čega su svi pristupi Planiku dugi. Najpogodniji i najlakši je prilaz s Poklona, zbog činjenice da je Poklon lako dostupan i nije težak – nema strmi uspon. Na vrhu se nalazi metalnii tuljac s upisnom knjigom te metalni žig zacementiran na vršnoj stijeni pored tuljca.

S vrha se pruža vidik na Učku, Hrvatsko primorje i na vrhove Gorskog kotara te dijela središnje Istre. Vidik je još ljepši i širi s obližnjega Malog Planika.

Pogled na vrh Vojak

Video snimka vrha Veliki Planik

Zajednička fotografija na vrhu  - Veliki Planik

Nakon duže pauze za odmor i marendu, nastavljamo spust do prijevoja između Velikog i Malog Planika, na kojem se nalazi križanje planinarskih putova na kojem nastavljamo ravno u smjeru Veprinca. Planinarska staza za kratko vodi po šumarijskom putu, na kome se nalaze ostaci snijega,

zatim skreće lagano desno na ugaženu pješačku stazu, koja je mjestimično zarasla i na njoj ima dosta prevrnutog granja. Nakon prijeđenih 0,5 km, nastavljamo stazom po šumarijskom putu do križanja sa dobrom makadamskom cestom, po kojoj nastavljamo do kraja  - okretište za kamione. Na okretištu nema označenog skretanja, ni vidljivih markacija. Tu treba nakratko skrenuti lijevo, zatim desno i nastaviti po šumarijskom putu do izlaska na dobro uređenu makadamsku cestu, koja  dalje vodi  do križanja sa Veprinačkom cestom, na kom se križanju nalazi lovačka kuća Brdo. Ova dionica puta od prijevoja između Malog i Velikog Planika do lovačke kuće Brdo duga je 6 km, nije nimalo zanimljiva i nema nikakvih vidika.

Raskrižje planinarskih putova na prijevoju između Malog i Velikog Planika. Od ovog prijevoja nastavljamo u smjeru Veprinca (2:45 h).

Od spomenutog križanja nakon par minuta hoda po šumskoj vlaki, staza skreće desno na planinarsku stazu. Na tom dijelu nailazimo na manje ostatke snijega.


Izlazak iz šumske staze na makadamsku cestu, po kojoj nastavljamo put do njenog kraja – odnosno do velikog proširenja – okretište kamiona

Okretište kamiona – nije označeno gdje treba skrenuti, obzirom da ravno nastavlja šumarijska cesta, a  s lijeve strane druga šumarijska cesta. Zadnja je vidljiva markacija na stijeni s desne strane okretišta. Na ovom okretištu kamiona mi skrećemo nakratko lijevo na šumarijski put – okvirko 30-ak m, odmak zatim desno (i dalje nema vidljive markacije - 50 m dalje vidljive su markacije) i nastavljamo dalje po šumarijskom putu. Nakon prijeđenih 1,3 km napuštamo šumarijski put, sa kojeg se izlazi na dobro uređenu makadamsku cestu. Sa njene desne strane nalazi se smjerokaz, koji nas upućuje na skretanje desno za Veprinac. Nakon izlaska na makadamsku cestu put se po njoj nastavlja 1,8 km do lovačke kuće Brdo, gdje se ova cesta spaja na Veprinačkku cestu.

Izlazak sa šumarijskog puta na dobro uređenu makadamsku cestu, po kojoj se put nastavlja do lovačke kuće Brdo

Lovačka kuća Brdo – Lovačko društvo „Lane“ Opatija

Od lovačke kuće staza presijeca Veprinačku cestu, skreće oštro lijevo, sa desne strane postavljen je smjerokaz. Spust nastavljamo nešto lošijom makadamskom cestom i nakon prijeđenih 200 m dolazimo do križanja na kojem se sa lijeve strane odvaja staza za Lisinu, Zvončev vrh, Crni vrh i Budišinac. Od ovog križanja nakom prijeđenih 800 m napuštamo makadamski put i skrećemo lijevo na lijepo građenu planinarsku stazu koja vodi u smjeru Veprinca.

Nakon skretanja  planinarska se staza po serpentinama spušta strmo, da bi njena zadnja trećina bila blago polegnuta. Ova dionica staze duga je 1,2 km i sa njom se dolazi do smjerokaza prije izlaska na asfaltnu cestu (Veprinac – Poklon). Od ove točke prema smjerokazu skrećemo lijevo i nastavljamo put planinarskom stazom koja prati asfaltnu cestu do izlaska na istu do mjestu gdje je postavljena  tabla za ulazak u naselje Veprinac. U nastavku puta silazak se nastavlja u prvom dijelu asfaltnom cestom, a u drugom dijelu pješačkom stazom do parkirališta iznad kafića u Tumpićima.

Raskrižje

Pogled sa staze na Veprinac

Na blago polegnutom dijelu staze

Prije izlaska na asfaltnu cestu (Veprinac – Poklon), planinarski put skreće lijevo i paralelno vodi uz asfaltnu cestu

Na stazi koja prati asfaltnu cestu

Izlazak iz planinarske staze na asfaltnu cestu, po kojoj se dalje nastavlja silazak do parkirališta na Tumpićima

Dolazak do parkirališta  - Tumpići, gdje i završava ova naša planinarska avantura planinarenja po vrhovima Ćićarije.

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni i 3 D profil staze te link na album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D – profil staze

LINK – Album fotografija