Ramića Dvori-Buljma-PS Struge-Vaganski Vrh- Ramića Dvori

MAX
MIN

Četvrtak, 25. veljače 2021.
Velebit j
e naš najduži gorski lanac koji se proteže  u smjeru sjeverozapad – jugoistok u dužini 145 km od prijevoja Vratnik do rijeke Zrmanje, a Vaganski vrh  je najviši vrh Velebita s nadmorskom visinom od 1757 m. Nalazi se na jugoistočnom dijelu južnog Velebita. Poznati greben u dužini 10 km koji se proteže od Vaganskog vrha do Svetog brda na kojemu se nalaze 10 najviših vrhova koji prelaze visinu iznad 1700 m. Njegova istočna, kontinentalna  strana vrlo je strma a izdiže se nekoliko stotina metara iznad visoravni Like, dok su jugoistočne i sjeverozapadne strane blaže. Sam vrh je manji travnati greben s nekoliko vrhova slične visine, pa se ne doima najvišim vrhom Velebita.
Na području južnog Velebita nalazi se Nacionalni park Paklenica, jedan od najatraktivnijih područja Velebita, gotovo neprohodno carstvo ljutog krša, prepunog opasnih, ovalnih, oštrih i nazubljenih vrletnih stijena, jama, vrtača, ponikvi…. S druge strane, istovremeno, njegova pitoma strana obiluje visoravnima, bukovim šumama, prekrasnim livadama i pašnjacima.

Sa staze – pogled na Vaganski vrh

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
Ishodišna točka ovog pohoda su Ramića dvori (564 m), planinarsko sklonište Struge (1400 m), Vaganski vrh (1757 m), silazak istim putom uspona do Ramića dvora (575 m). Dužina gpx traga 19,9 km. Vrijeme gpx traga 9 h i 50 minuta. Minimalna visina 574 m, maksimalna 1759 m. Visinska razlika pri usponu 1528 m, pri silasku 1528 m. Visina polazišta 575 m. Visina odredišta 1757 m. Prosječan nagib 18%.

Izvod iz analize gpx traga

NAPOMENA
Ovaj planinarski izlet je izveden u zimskim uvjetima, koji su vladali 25-og veljače 2021. Na dionici puta od PS Struge do Vaganskog vrha bilo je dosta smrznutog – tvrdog snijega, za njeno savladavanje koristili smo dereze. Zbog nemogućnosti praćenja markacija, taj dio traga ne poklapa se u potpunosti sa tragom u suhim uvjetima, stoga ga treba uzeti sa malom rezervom u koliko se uspon izvodi u suhim uvjetima.

Opis puta
Ovaj uspon na Vaganski vrh izveli smo u 2 dana. Prvi dan 24.02.2021. dolazak do NP Paklenica i uspon do zaselka Ramići. Smještaj - Ramića Dvori. Drugi dan 25.02.2021. odabrana je slijeseća ruta: Ramića Dvori-Buljma-PS Struge, Marasovac, Vaganski vrh – silazak istim putom uspona do Ramića dvora.
Dobro odmoreni i naspavani, nakon obilatog doručka uspon započinjemo u 6 h i 45 minuta od Ramića dvora uređenim putom – spojnica u dužini 120 m kojom se izlazi na planinarsku stazu (821). Uspon nastavljamo ljepo uređenom i dobro markiranom stazom i nakon 5 minuta hoda dolazimo do raskrižja planinarskih staza: krajno desno odvaja se „Lipa staza“ koja vodi izravno na Vaganski vrh, ona u sredini „Bukova staza“ vodi preko Babina jezera na Vaganski vrh. Na tom križanju mi nastavljamo lijevo stazom koja vodi preko prijevoja Buljma i PS Struge na Vaganski vrh.

U nastavku uspona slijedimo stazu koja u prvom dijelu prolazi preko predjela zvanog „Bezimenjača“ u čijem klancu teče istoimena riječica, nastavlja se preko Vučje drage do Krajnjeg briga na kojem je križanje planinarskih putova. S lijeve strane odvaja se staza koja vodi za Stražbenicu i Veliko rujno. Dužina ove dionice 3,5 km, vrijeme 1 h i 30 minuta. Na ovom križanju mi skrećemo desno. U nastavku staza se oštro uspinje po serpentinama probijajući se kroz kamenjar, sve do izlaska na prijevoj Buljma. S ovog prijevoja se pružaju fenomenalni vidici na Veliku i Malu Paklenicu, Starigrad na more i otok Pag, prema sjevero-zapadu  dominira visoravan Struge na kojoj je izgrađeno istoimeno planinarsko sklonište i vrh Badanj.

Ispred Ramića dvora – spremni za pohod

Na početku planinarske staze – od Ramića dvora ( na tom putu prete nas dvije mačke)

Raskrižje

Na lijepo građenoj stazi kroz visoku bukovu šumu

Na blago polegnutom dijelu staze kroz borovu šumu

Raskrižje planinarskih putova

Sa ove pozicije lijepo se vidi Veliko Rujno i Bojinac - Bojin kuk

Sa ove pozicije lijepo se vidi Veliko Rujno i Bojinac - Bojin kuk

Prijevoj Buljma – ispred nas visoravan Struge i vrh Badanj

Planinarsko sklonište struge (1400 m)

Od PS Struge uspon se nastavlja po planinarskoj stazi koja u početku vodi preko livada, trenutno prekrivena debelim snijegom. Nakon 10-ak minuta hoda dolazimo do križanja planinarskih staza: lijevo odvaja se staza za Medak i Badanj. Od ovog križanja nastavljamo desno - polukružno sve dok ne dođemo do ruba do izvora Marasovac i raskrižja putova.

Od skloništa nakon 2 minuta hoda, ukazala se potreba za stavljanje dereza. Snijeg je tvrd i sklizak.

Raskrižje: lijevo Medak i Badanj – desno Vaganski vrh

Nakon kraće pauze, od Marasovca planinarska staza skreće oštro desno i uzdiže se iznad travnate padine prošarane kamenjarom- (sada pod snijegom) nakon toga skreće lijevo i nastavlja oštro uzbrdo, kroz rijetku bukovu šumu sve do izlaska na travnatu golet s koje se otvara jako lijep vidik na  Babino jezero. Vidici su s ovog dijela uspona veoma lijepi. Nakon ovog dijela planinarska staza vodi polako uzbrdo slijedi posljednji kratki ali oštar uspon po desnoj padini bezimenog vrha – (kota 1634 m), do izlaska na prijevoj između Babina i Zoranićevog vrha na kojem se iz smjera kretanja s desne strane puta ubada „Bukova staza“ koja vodi od Paklenice. Od ovog prijevoja staza ne gubi puno na visini i na kraju ravnog dijela uspona, planinarska staza skreće lijevo uz oštri uspon kroz klekovinu i dovodi nas do samog vrha.  

Pogled sa staze na Badanj

Na polegnutom dijelu snježne staze

Prekrasna snježna idila

Prikaz dijela staze kojom smo prošli

Pogled na Vaganski vrh

Prečenje podno Vaganskog vrha

Vaganski vrh (1757 m)

Pogled s Vaganskog vrha prekrasan je širok i sveobuhvatan, jednom riječju fantastičan. Pogled prema moru malo je zaklonjen morskim nizom vrhova iznad doline Paklenice, ali je dovoljno širok da se ionako može smatrati vrlo lijepim. Vaganski Vrh ima najljepši i najširi kontinentalni pogled na cijeli Velebit, kako prema sjeverozapadu, isto tako prema jugoistoku.      

Pogled prema sjeverozapadu pruža se preko Babina vrha (1738 m) koji zauzima velik dio panorame u ovom smjeru. Iza sjevernog Babinog vrha je ostatak Velebita, viđen sve do početka na sjeverozapadu. Između su vidljivi vrhovi Badanj (1638 m), Visočica (1619 m),Šatorina (1624 m), najviši vrh Srednjeg Velebita….
Prema jugoistoku - prvi susjed Vaganskom vrhu je Golić (1723 m). Desno od njega, s oštrim vršnim grebenom, nalazi se Segestin (1715 m), dalje Malovan (1709 m). Odmah iznad Malovana nalazi se još jedan- južni Babin Vrh (1744 m), dok je desno od njega Sveto Brdo (1757 m). Prema sjeveru i sjeverozapadu lijepo se vidi Ličko Sredogorje i prostrano kraško Ličko polje na kojem dominira Zir.

Zajednička fotografija

Pogled sa Vaganskog vrha na kanjon Paklenice

Pogled na vrhove Velebita prema sjeverozapadu – najbliži susjed, je južni Babin Vrh

Vrhovi prema jugoistoku

Nakon duže pauze na vrhu, silazak nastavljamo istim putom uspona do Ramića dvora.

U nastavku slijedi gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze, 3D profil te link na album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D profil staze

LINK – Album fotografija