Kružna tura - Sunger-Brestova draga-Bitorajske bijele stijene-Brestova draga-Sunger

MAX
MIN

Nedjelja. 01.11.2020.
Bitoraj ili Burni Bitoraj je gora
- izduženi greben u zapadnom dijelu Gorskog Kotara, koji se proteže u smjeru sjeverozapada prema jugoistoku u dužini 5 km, od Jukina dolca do Jožina Plana – sedla Javorje.  Vrh Bitoraj s nadmorskom visinom (1386 m) je skupina stijena koje strše iznad šumskog zelenila koja prekriva cijelu planinu. Vrh je ujedno jedini vidikovac na grebenu Bitoraja. Osobitost ove planine dobro je poznata po svojoj izrazitoj oštroj granici između kontinentalne i primorske klime i vegetacije. Niti na jednoj planini granica između goranskih šuma i primorskih krških terena nije tako oštra i upadljiva kao na Bitoraju. Na ovoj lokaciji sjeveroistočni vjetar – bura često dostiže orkanske razmjere, stoga je Bitoraju priskrbila i ime Burni Bitoraj. Ova planina je vrlo zanimljiva po brojnim i raznolikim oblicima vapnenačkih stijena, a posebno se ističu Bitorajske bijele stijene.

Greben Burnog Bitoraja - s vrha Velikog Kobiljaka

PRISTUP AUTOMOBILOM (do Sungera)
Pristup je vrlo jednostavan. S autoceste Rijeka- Zagreb izlaz za Fužine - Vrata. Kada se prođu naplatne kućice, treba skrenuti lijevo na lokalnu cestu 5068 koja spaja Fužine sa starom cestom Rijeka – Zagreb. Od Vrata treba nastaviti vožnju do odvojka i križanja sa cestom 5191, na kojem treba skrenuti desno i nastaviti vožnju do Sungera – crkve Sv. Ćirila i Metoda.  Automobil treba ostaviti  na parkiralištu pored crkve koje je početna točka ovog planinarskog izleta. U koliko se želi skratiti stazu za uspon na Bitoraj, automobilom se može doći iz Sungera asfaltnom cestom do zaselka Brestova Draga i na taj način skratiti put za 3 km.

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
Ishodište pohoda je Sunger-parkiralište pored crkve (798 m), Brestova Draga (904 m), Bitorajske bijele stijene (1290 m), Vrh Bitoraj (1386 m), Peršova kosa (1359 m), Jožina plana (1225 m), Titov dolac (996 m), Brestova Draga (904 m), Sunger (798 m). Ukupna dužina gpx traga 20,1 km. Vrijeme gpx traga 6 h i 59 minuta. Visinska razlika pri usponu 900 m, pri silasku 934 m. Minimalna visina 764 m, maksimalna 1337 m. Visina polazišta 798 m. Visina odredišta 1386 m. Prosječan nagib 12%.

Izvod iz analize gpx traga

Opis puta
Sa parkirališta kod crkve krenuli smo asfaltnom cestom 450 m do kućnog broja 76 i tu skrećemo lijevo na seoski kolni put po kojemu nastavljamo 200-tinjak metara, nakon toga skrećemo lijevo uz sam rub šume zaobilazeći polje te ubrzo stižemo do makadamske ceste na kojoj je postavljena rampa. Na ovom prijeđenom dijelu puta markacije su vrlo rijetke, a sam početak nije označen nikakvim smjerokazom niti markacijom.

Kao druga varijanta dolaska do rampe na makadamskoj cesti (označeno na karti)– čini mi se jednostavnija za snalaženje, bez obzira što nije markirana. Sa parkirališta od crkve treba slijediti lokalnu asfaltiranu cestu sa dobro označenim putokazom za Brestovu Dragu u dužini 660 m, nakon toga skrenuti desno na makadamsku cestu kojom se dolazi do farme za uzgajanje bikova i nešto malo dalje do rampe.   

U nastavku uspona, kada se prođe spomenuta rampa, markirana planinarska staza vodi gotovo položeno po sredini preko veće livade u dužini 350 m, zatim nastavlja uz rub šume iznad nekoliko manjih livada. Kada se prođu spomenute livade slijedimo dobro markiranu stazu po lošem seoskom kolnom putu koji su mještani koristili za zaprežna kola, a kojim se nastavlja kroz šumu manjim grebenom s lijeve strane jaruge sve do izlaska na livadu ispred sela Brestova Draga i na asfaltnu cestu.

Sunger- na parkiralištu pored crkve, pripreme za pohod

Na Google karti prikazana je i druga moguća varijanta puta koja je jednostavnija za snalaženje, obzirom da do rampe  na makadamskoj cesti gotovo i nema markacija na stazi koju smo mi prošli.

Na početku seoskog kolnog puta nakon skretanja s asfaltne ceste

Na položenom dijelu staze preko livade

Na makadamskoj cesti kod rampe – trenutno otvorena

Izlazak na travnati proplanak ispred Brestove Drage

Na stazi ispred zaselka Brestova Draga

Dolaskom u Brestovu Dragu i asfaltnu cestu, na kojoj trebamo skrenuti desno i nakratko nastaviti po njoj do smjerokaza koji upućuje na skretanje lijevo na makadamsku cestu i nastavak uspona na Bitoraj. Nakon skretanja s asfaltne ceste nastavljamo  planinarskom stazom po makadamskom putu u dužini 1,6 km, skrećemo sa njega na šumsku vlaku koja vodi po njoj 1,2 km do ponovnog križanja sa makadamskom cestom. Na ovom križanju skrećemo lijevo na makadamsku cestu i po noj nakon prijeđenih 800 m, na oštrom lijevom zavoju skrećemo ravno na još jednu šumsku vlaku, koju nakon prijeđenih 800 metara napuštamo i ulazimo na šumsku planinarsku stazu po kojoj se oštro uspinjemo do Bitorajskih bijelih stijena. Uspon na Bitoraj na ovoj kružnoj stazi predstavlja kombinaciju asfaltne ceste, makadamskog puta, šumskih vlaka za izvlačenje drva i manji dio planinarskih staza.

Brestova Draga - Raskrižje na kojem skrećemo lijevo i nastavljamo uspon prema vrhu Bitoraj. Na smjerokazu označeno vrijeme (2 h i 45)

Na šumskoj vlaci

Po makadamskoj cesti

U podnožju Bitorajskih bijelih stijena

Raskrižje na kojemu skrećemo lijevo 3 minute do Imperatora i Savjetnika. Od ovog skretanja 1 minuta dalje na stijeni je još jedan smjerokaz koji upućuje na uspon na Bitorajske bijele stijene.

Smjerokaz

Početak ulaska u labirint

Uski prolaz između visokih vertikalnih stijena -  (vrata)

Neobični i nesvakidašnji kameni oblici

Vertikalne visoke žljebovima izbrazdane stijene koje se izdižu iznad 50 metara

Vrh Imperator. Za uspon na ovaj vrh potrebno je malo više planinarskog iskustva i poznavanja tehnike penjanja

Na vrhu Imperatora

Pogled sa imperatora na oazu velebnog krša, okružena šumskom vegetacijom, a u sredini duboka vrtača. Ovo je zaista primjer prirodnog remek djela u kojem nailazimo na mnogobrojne i raznolike  kraške oblike. Obilazak je potrajao nešto duže od predviđenog vremena, ali teško je bilo skinuti pogled s prizora koji su se pred nama izmjenjivali nakon svakog novog koraka ovom kamenom pozornicom. Silazak se nastavlja istim putom uspona do izlaska na planinarsku stazu.

U nastavku uspona, planinarska staza vodi u manjih serpentinama, kroz visoku prozračnu bukovu šumu, do križanja sa grebenskom stazom. Nakon skretanja desno na ovom križanju, preostaje nam još svega 10-ak minuta laganog hoda do vršne kamenite glavice Burnog Bitoraja.

Na stazi od  Bitorajskih bijelih stijena prema vrhu Bitoraj

Vrh Bitoraj (1385 m)

Vrh je označen na većoj kamenoj stijeni natpisom imena i nadmorske visine. Metalni žig GPP-a zacementiran je na vršnu stijenu udaljen prema sjeverozapadu 5 m od upisne kutije.

Sa stjenovitog vrha vidik je otvoren od Risnjaka na sjeverozapadu  do Bjelolasice na istoku (Snježnik, Risnjak, Bjelolasicu, Čelimbašu i druge vrhove, Učku, slovenski Snežnik te na greben Bitoraja i Bitorajske šume. Posebno lijep vidik se pruža na Bitorajske bijele stijene i na naselja Brestovu dragu, Sunger i Mrkopalj. 

Pogled na Bitorajske bijele stijene te na naselja Sunger i Mrkopalj

Prema sjeverozapadu lijepo se vidi Risnjak, Snježnik, Guslica i drugi vrhovi Gorskog Kotara

Zajednička fotografija

Nakon poduže pauze za odmor i marendu, nastavljamo silazak do raskrižja na kojemu nastavljamo ravno. U nastavku slijedimo put po grebenskoj pješačkoj stazi s malim oscilacijama u gubljenju visine sve do kamene glavice „Peršove kose“. Ova mala kamena  glavica predstavlja i kraj grebenske staze.

Na grebenskoj stazi

Kamena glavica „Peršove kose“

Nakon ove kamenite glavice, planinarska staza vodi dosta oštro nizbrdo do križanja na kojem treba skrenuti lijevo u smjeru Sungera -  označeno smjerokazom. Od skretanja, planinarska staza najprije preči ispod vršnog grebena malo uzbrdo da bi nakon toga započeo dugi i strmi spust sve do  „Jožina plana“ – male travnate zaravni na kojoj je mali potok – ponornica, s pitkom vodom.

Na stablu bukve pričvršćen je smjerokaz za skretane lijevo u pravcu Sungera

Pri strmom silasku

Preko proplanka Jožina plana

Nakon prolaska ovog travnatog proplanka, nastavljamo spust planinarskom stazom do izlaska na šumsku vlaku, po kojoj slijedi dosta strmi spust do izlaska na makadamsku cestu i raskrižje putova koje se nalazi na području „Titov dolac“. Na ovom križanju, gledano iz pravca dolaska: desno odvaja se staza za Čelimbašu, Tuk i Matić poljanu, lijevo za Sunger.

Sa strmog spusta po šumskoj vlaci, staza nas dovodi do izlaska na makadamsku cestu i raskrižje putova.

Na ovom križanju mi skrećemo lijevo na makadamsku cestu, po kojoj nastavljamo pješačenje slijedećih 5 km do zaselka Brestova Draga. Od ovog zaselka do početne točke – ishodišta pohoda u Sungeru nastavljamo povratak istim putom opisan u prethodnoj  fazi pri usponu.

Po makadamskoj cesti prema zaselku Brestova Draga

Dolazak u Brestovu Dragu – na livadi dva konja na ispaši, najprije su nas promatrali, a zatim se približili

Vrlo pitomi i dragi konji

Konačno  smo stigli u Sunger, gdje i završava ovaj lijepi planinarski izlet.

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze te link na album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi staze na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D – profil staze

LINK – Album fotografija