Luka Krmpotska-Crni vrh (Černi vrh)-Kolevratske stijene-Kolevrat-PK Vinište-Klenovica

MAX
MIN

Četvrtak, 08. listopada 2020.
Črni vrh,
službeni je naziv Crni vrh s nadmorskom visinom 1169 m smjestio se zapadno između Kolevratskih stijena i južno od Ričičkog bila. Podno samog vrha koji se izdiže prema sjeveru, proteže se stjenoviti dio zvan  Biljevine koji se pruža u smjeru istok-zapad u dužini 500 m., dok se šumoviti predio grebena proteže  u smjeru sjeverozapad-jugoistok u dužini 900 m. Vrh je obilježena gomilom kamenja u koje je zabodena čelična cijev na kojoj je pričvršćena kutija s upisnom knjigom i planinarskim žigom, pored koje je na kamenu ispisan naziv vrha i  visina. To nije najviša točka. Ista se nalazi  sjeverozapadno 50-ak m u visokoj šumi bez vidika, pa je ova točka izabrana kao vrh, zbog otvorenih vidika koji se pružaju od sjeveroistoka do jugozapada.
Ovaj vrh je i KT nove planinarske obilaznice „Trejset i pet“, osnovana 2020. Detaljnije o novoj obilaznici možete pronaći na web stranici PD Strilež – Crikvenica - https://pd-strilez.hr/pds/.

Crni vrh (Črni vrh) -  gledano s vrha Kolevrat

PRISTUP AUTOMOBILOM (do Klenovice i Luke Krmpotske)
Pristup automobilom s Jadranske magistrale Rijeka – Zadar. Za ovaj planinarski izlet koristili smo dva automobila. Jedan smo parkirali u Klenovici, a s drugim smo se odvezli do Luke Krmpotske – lovačka kuća Mirko Balen. Iz Klenovice nedaleko od lučice uključujemo se na lokalnu cestu 5110 koja presijeca Jadransku magistralu i dalje vožnju nastavljamo u dužini (10,6 km), a nakon toga napuštamo asfaltnu cestu, skrećemo desno do lovačke kuće Mirko Balen.

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
Ishodište pohoda – Luka Krmpotska - lovačka kuća Mirko Balen (754 m), prijevoj i raskrižje Kolevrat (850 m), Crni vrh-Črni vrh (1169 m), Kolevratske stijene-Istočnii vrh (1090 m), vrh Kolevrat (1036 m), Planinarska kuća Vinište (300 m), Klenovica (2 m). Ukupna dužina puta 20,4 km. Minimalna visina 6 m, maksimalna 1149 m. Visinska razlika pri usponu 810 m, pri silasku 1557 m. Visina polazišta 753 m. Visina odredišta 1169 m. Prosječan nagib 12%.

Izvod iz analize gpx traga

Opis puta
Cilj ovog planinarskog izleta je Črni vrh – (u ovom putopisu koristit ću naziv Črni vrh, iako je službeni naziv Crni vrh) kružno preko Kolevratskih stijena, vrha Kolevrat i pl. kuće Vinište do Klenovice. Mala četveročlana ekipa u sastavu: Matija, Sergio, Jure i ja krenuli smo iz Luke Krmpotske – Lovačke kuće Mirko Balen. Staza  nakratko vodi asfaltnom cestom i nakon prijeđenih 200 m dolazimo do smjerokaza – Črni vrh ispisan na električnom betonskom stupu s lijeve strane ceste. Od te točke staza skreće oštro desno, nastavlja asfaltnom  nekih 450 m, zatim nastavlja makadamskom cestom koja nas dovodi do podnožja s južne strane vrha Kolevrat. Tu napuštamo makadamsku cestu i skrećemo desno na građenu pješačku stazu, koja nas uz nekoliko serpentina dovodi do prijevoja Kolevrat i raskrižja putova.

Luka Krmpotska - lovačka kuća Mirko Balen (753 m)

Na početku staze po asfaltnoj cesti

Na makadamskoj cesti prema južnim padinama vrha Kolevrat

Travnati greben vrha Kolevrat

Od makadamske ceste nastavljamo uspon građenim planinarskim putom s jugozapadne strane vrha Kolevrat

Od ovog prijevoja nastavljamo ravno nakratko makadamskom cestom okvirno 400 m do smjerokaza za uspon na Črni vrh, na kojemu skrećemo lijevo i nastavljamo slijediti markirani planinarski put nešto oštrijim usponom kroz bukovu šumu do slijedećeg smjerokaza za Črni vrh, od kuda dalje slijedimo markirani put do izlaska na sjeverozapadni kamenito-travnati predjel Biljevine do samog vrha.

S ovog vrha otvaraju se panoramski vidici prema sjeveroistoku na  Kolevratske stijene koje se nalaze u neposrednoj blizini i dalje na Viševicu, Bijele i Samarske stijene a u daljini vidi se Klek. Prema jugozapadu otvoreni su pogledi na sjeverni masiv Velebita te na more i otoke.

Smjerokaz na kojemu skrećemo lijevo s makadamske ceste na markirani planinarski put

Na blago polegnutom dijelu staze kroz visoku bukovu šumu obraslu travom

S ovog dijela staze na nekoliko mjesta otvaraju se prekrasni vidici na more i otoke

Črni vrh (1169 m). Ova točka izabrana je kao vrh zbog lijepih vidika, dok se vrh s najvišom visinom nalazi 50-ak m sjeverozapadno u bukovoj šumi bez vidika.

Pogled prema sjevernom masivu Velebita te na more i otoke

Pogled na Klek

Zajednička fotografija na Črnom vrhu

Nakon kraće pauze  nastavljamo silazak istim putom uspona do izlaska na makadamsku cestu, po kojoj nastavljamo 250 m, od kuda dalje staza vodi asfaltnom cestom u dužini 2,2 km do odvojka za Kolevratske stijene. Na spomenutoj dužini, asfaltna cesta polukružno vodi preko predjela Jatare, obilazeći sa sjeverne strane Kolevratsko polje do odvojka na kojem skrećemo lijevo i nastavljamo  uspon na Kolevratske stijene. Staza nakratko prolazi šumskom vlakom, zatim skreće desno na šumski planinarski put malo oštrijim usponom koji vodi kroz bukovu šumu bez vidika te nas ubrzo dovodi do grebena Kolevratskih stijena  do podnožja Istočnog vrha. 

Od ove točke započinjemo uspon osebujnom stijenom visokoj 20-ak metara do Istočnog vrha – Kole vratskih stijena. Ove stijene pružaju se jugoistočno od Samarskih i Bijelih stijena, kao osamljen greben na samom rubu Velike Kapele. Ovaj greben ima dva vrha: zapadni je visok 1099 m, a istočni 1090 m.

Nakon silaska s Črnog vrha, slijedi nastavak asfaltnom cestom u dužini 2,2 km do odvojka za Kolevratske stijene

Uspon prema Istočnom vrhu

Izlazak na vršni greben

Ovaj vrh je izrazita kamena stijena koja se izdiže iznad okolne šume visoka 20-ak metara. Sa vrha se pruža lijepi vidik na cijelu Dulibu, na Veliku Javornicu, vidik prema moru i na prelijepu Goransku šumu. Na vrhu je metalni tuljac s upisnom knjigom, a u stijenu je ugrađen žig.

Zajednička fotografija na Istočnom vrhu – Kolevratskih stijena

Duža pauza za odmor i marendu, a nakon toga  nastavljamo silazak istim putom uspona do križanja, na kojemu skrećemo lijevo. Markirana staza dalje nastavlja preko Janjić krčevina do izlaska na križanje asfaltne ceste i makadamske ceste. Staza presijeca asfaltnu cestu i nastavlja makadamskom cestom koja prolazi kraj Rušica, od kuda dalje vodi po izohipsi na prosječnoj visini 900 m. Ovaj dio staze obilazi Kolevratsko polje s južne strane, sve do izlaska na prijevoj Kolevrat i na ovaj način zatvorili smo krug oko Kolevratskog polja.  

Pri silasku s Istočnog vrha – staza presijeca asfaltnu cestu te ulazi ravno na makadamsku cestu

Na makadamskoj cesti s južna strane  Kolevratske doline kojom dolazimo do prijevoja Kolevrat

Od ovog prijevoja za 10-ak minuta hoda dolazimo do vrha Kolevrat s nadmorskom visinom (1036 m). Vrh je travnati izduženi greben koji se pruža u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Ovaj vrh predstavlja prekrasan vidikovac od sjeverozapada do jugoistoka. Posebno lijepi neometani vidici pružaju se prema moru i otocima. Nekoliko fotografija:

Na stazi prema vrhu Kolevrat

Izlazak na travnati vrh Kolevrat

Greben Kolevratskih stijena

Pogled na Novi Vinodolski i na greben Učke

Pogled prema vrhovima Gorskog Kotara

Pogled prema moru i otocima

Na vrhu Kolevrat

S vrha Kolevrat spuštamo se do prijevoja od kuda dalje nastavljamo spust građenom pješačkom stazom koja obilazi jugozapadnu padinu vrha Kolevrat do izlaska lijevo na makadamsku cestu po kojoj nastavljamo do raskrižja putova: ravno put vodi za Luku Krmpotsku, desno odvaja se put za PK Vinište i Klenovicu. Ovo križanje nije obilježeno nikakvim smjerokazom, na  jednoj stijeni je vidljiva markacija, a iznad nje na drugoj  oznaka KPP (Kapelski planinarski put).

Od ovog križanja nastavljamo markiranom planinarskom stazom koja se blagim nagibom spušta uz ograde i travnate pašnjake te nakon prijeđenih 950 m presijeca asfaltnu cestu od Luke Krmpotske koja se spaja na cestu Novi Vinodolski - Ogulin. U nastavku spusta staza vodi preko široke visoravni prolazi preko Ravnog dolca, Komadina dolca, Bačića livade  do izlaska na asfaltnu cestu iznad napuštenog zaselka Bačići. U nastavku slijedimo asfaltnu cestu u dužini 1,1 km do zaselka Drsnik. Ovaj zaselak je napušten u kojem je jedna kuća obnovljena i služi kao vikendica s povremenim boravkom. Kada se prođe zaselak, kod zadnje  ruševne kuće, tu skrećemo lijevo na seoski put, nakon kojega slijedimo uski planinarski put koji se zavojito spušta kroz makiju i nisko šumsko raslinje radeći lijevi polukrug kojim dolazimo do planinarske kuće Vinište.

Pri silasku – jugozapadna strana vrha Kolevrat

Neoznačeno raskrižje na kojem se napušta makadamska cesta s koje se desno ulazi na planinarski put koji dalje vodi za PK Vinište i Klenovicu

Prolaz preko travnate visoravni prošarane niskim kamenjarom

Izlazak na asfaltnu cestu koja vodi prema Viništu u dužini 1,1 km, nakon toga nastavlja planinarskim putom

Pri silasku po cesti, otvara se lijepi vidik na more i otoke, u daljini vidi se greben Učka

Na stazi kroz nisko šumsko raslinje

Dolazak do planinarske kuće Vinište

Ispred PK Vinište (300 m)

Planinarska kuća Anka Komadina u Viništu je zidana zgrada u dvije etaže, u napuštenom zaselku Vinište iznad Klenovice. Kuća je otvorena od 15. lipnja do 15. rujna sa stalno prisutnim dežurnim, a sklonište cijele godine. Broj ležaja u kući 10, u skloništu 4. Kuća se može koristiti i u drugo vrijeme uz prethodnu najavu. Kuća je opskrbljena pitkom vodom iz cisterne, zahodom, rasvjetom iz solarnih panela, u kući je kuhinja sa svim priborom za kuhanje i jelo, spavaonica s madracima, plahtama i dekama. Jelo pripremaju korisnici od donesenih namirnica, kao i piće.

Kućom upravlja i održava je Odbor kapelskog planinarskog puta, čiji su članovi HPD Vihor, HPD Kapela i PD INA Bjelolasica, svi iz Zagreba. Izvor: http://hpd-vihor.hr/kuca-na-vinistu/

Pogled sa staze unazad na PK Vinište

Kapelica sv. Karmele

U nastavku planinarski put prolazi pored cisterne s južne strane kuće te se preko terasa nekadašnjih vrtova spušta u jugozapadnom smjeru do makadamske ceste, koja povezuje uzdužno Ledenice s Drinkom. Nasuprot mjestu gdje markacija izlazi na makadamsku cestu nalazi se usamljeni veliki bor, ispod kojeg je kapelica sv. Karmele. Markirani put nastavlja makadamskom cestom prema jugu 50-ak metara do smjerokaza koji upućuje na skretanje desno u smjeru mora prema zapadu dobro markiranom i ugaženom stazom.

U nastavku se staza umjereno spušta s lijeve strane vododerine – bujičnog korita  Grabove drage, kojom se dolazi do podvožnjaka ispod Jadranske magistrale, kojim se izlazi na asfaltnu cestu. Od ove točke skrećemo desno okvirno 300 m, zatim  lijevo, nizbrdo se spuštamo  asfaltnom cestom do Caffe bar „Pod Voltom“, koji se nalazi na samom moru.

 Na stazi pri silasku

Sa staze pri silasku otvara se lijepi pogled na Novi Vinodolski te na Učku

Podvožnjak ispod Jadranske magistrale


Nakon cjelodnevnog planinarenja, zaslužen odmor uz osvježenje

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze te link na album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D – profil staze

LINK – Album fotografija