Ferrata Čikola

MAX
MIN

Subota, 20. 06. 2020.
Rijeka Čikola
dužine je 46 km, izvire u podnožju Svilaje na nadmorskoj visini 284 m, u blizini Čavoglava, a nakon prolaska Petrova polja, njenog mirnog toka, od Drniša nastavlja kroz kanjon i ulijeva se u rijeku Krku iznad Skradinskog Buka. Čikola nema stalni površinski tok. Zimi i u proljeće nakon jakih kiša i topljenja snijega sa planina Svilaje i Promine, pretvara se iz tihe rječice u divlju bujicu, a onda do ljeta opet gotovo potpuno presuši. I kad nema obilnih oborina korito je često suho jer se veće količine vode na izvoru iskorištavaju za potrebe grada Drniša.

Ferrata Čikola – (nekoliko osnovnih karakteristika)
Pristupni put Ferrati moguć je iz dva smjera: od Miljevačkog zaselka Bašići i od Ključa, zaselak Delalije – (parkiralište za ZipLine). Mi smo odabrali ishodište pohoda od Ključa. U tom kontekstu nekoliko osnovni podataka Ferrate Čikola. Pristupni put od Ključa do ulaska u ferratu 1,5 km. Dužina ferrate 2 km. Težina („B“ i na 2 mjesta „B/C“). Od mjesta gdje ferrata završava pa do ishodišta pohoda 3 km. Ukupna dužina kružne ture 6,5 km. Naše vrijeme prolaska 2 h i 40 minuta. Ferrata uglavnom prati prirodni tok kanjona - korita Čikole. Najvećim dijelom prolazi policama i usjecima iznad kojih se izdižu okomite litice grebena. Za kretanje ferratom je neophodno nošenje kacige, penjačkog pojasa, seta sa Y setom za samoosiguranje, te rukavice. Poželjno je  prethodno iskustvo u kretanju ovakvim osiguranim planinarskim putovima.

Kanjon Čikole

PRISTUP AUTOMOBILOM (do parkirališta za ZipLine)
Pristup s državne ceste D33 Šibenik – Drniš. Ukoliko se dolazi iz Šibenika u Pakovu selu treba skrenuti lijevo na lokalnu cestu u smjeru Miljevci. Nakon skretanja treba voziti do kanjona i mosta preko Čikole 5,4 km do smjerokaza koji upućuje na ZipLine – Čikola. Neposredno nakon skretanja, na desnoj strani ceste je veće parkiralište na kojem treba parkirati automobil. Na parkiralištu  su istaknute  dvije informativne table. Jedna se odnosi za ZipLine, a druga pješačke staze i ferratu Čikola.

Gpx tragovi  - pristupni put automobilom (plava boja) i ferrata (crvena boja

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
Ključ – parkiralište ZipLine (228 m), prvi vidikovac (233 m), ZipLine ( 235 m), drugi vidikovac 229 m), Početak ferrate 8205 m), (152 m). Kružno povratak do ishodišta ZipLine (228 m). Ukupna dužina puta 6,5 km. Vrijeme gpx traga 2 h i 40 minuta. Minimalna visina 141 m, maksimalna 242 m. Visinska razlika pri usponu 338 m, pri povratku 228 m. Visina polazišta 228. Visina odredišta 228 m. Prosječan nagib 13%.

Izvod iz analize gpx traga

Opis puta
S parkirališta vodi nemarkirana dobro ugažena staza do prvog vidikovca s kojeg se otvara prekrasan pogled na kanjon Čikole. Od ovog vidikovca slijedimo stazu do početne točke ZipLine, spojenu na drugu stranu kanjona. U nastavku slijedimo stazu uz sami rub kanjona, na mjestima osiguran drvenom ogradom do drugog vidikovca. Neposredno prije vidikovca je neoznačeno raskrižje putova:. ravno staza vodi za Osoje - alpinističko penjalište, lijevo odvaja se jedva vidljiva i slabo ugažena staza koja vodi do ulaska na ferratu. Nakon prijeđenih dvjestotinjak metara susrećemo prve planinarske markacije koje nas dovode na rub grebena do ulaza na ferratu Čikola - (od ishodišta do ulaza u ferratu 1,5 km).

Na parkiralištu – ZipLine, pripreme za pohod

Na blago polegnutom dijelu ugažene nemarkirane staze

Dolaskom na prvi vidikovac, otvara se lijepi pogled na kanjon Čikole

Početna točka ZipLine

Uz rub kanjona – zaštićen drvenom ogradom

Početak ferrate započinje silaskom 

Sam početak ferrate započinje sa silaskom -prečenje okomitih litica,podno kojih se pruža veličanstvan pogled na kanjon Čikole. Nakon prolaska nekoliko polica ferrata izlazi na široku i šljunkovitu policu na kojoj nije postavljena sajla. Nakon toga lakšeg dijela slijedi silazak prema užem kanjonu, na kojem smo morali proći kroz jedan uski prirodni procijep, neka vrsta „tunela“ gdje smo morali skinuti ruksake da bi ga prošli. Od ove točke otvara se najljepši vidik na uski kanjon Čikole. Ova ferrata je puno zanimljivija kada je bujično korito pune vode. Nažalost, u ovo doba godine korito Čikole je suho. Samo na mjestima se zadržava voda u manjim kotlićima. Težina ovog prijeđenog puta ferrate je „B“.

Nastavak po policama

Nešto zahtjevnija prečnica od prethodne. Dobro je osigurana sajlom, a ima dobra uporišta za noge, što olakšava siguran prijelaz

Na strmijem dijelu silaska

Kanjon Čikole

Pogled na spektakularni suhi kanjon rijeke Čikole

Ulaz u procijep

Na izlazu iz procijepa

Nakon ovog prolaza put naprijed vodi nas do najniže točke korita Čikole i najljepši dio kanjona – približno polovica ferrate. U slučaju visokog vodostaja, nisam siguran da bi se ovaj dio mogao preći ?. Od ove točke započinje oštar uspon po ferrati uz kršljivu stijenu težine „B/C“, iza koje slijedi još jedna vertikala po glatkoj stijeni osigurana sa sajlom i klanfama težine „B“. Nakon toga slijede bezbrojne promjene između kraćih područja pješačenja bez osiguranja i dobro osiguranih mjesta za penjanje težine „B i B/C“. Na samom kraju ferrate imamo teži prelazak po ispostavljenim, glatkim i erodiranim stijenama težine „B/C“, iza toga imamo još penjanja po pločama bez osiguranja do izlaska iz ferrate. Na kraju ferrate je raskrižje putova: desno kroz kanjon vodi markirani put do Drniša, lijevo slijedi staza za povratak do ishodišta – parkirališta ZipLine. Prvi dio ove staze je markiran, a nakon toga prestaju markacije, prolazi se preko predjela „Gaj“, ali nije problem za snalaženje, treba slijediti samo rub kanjona kojim se dolazi po početne točke pohoda.

Na najnižoj točki ove ferrate

Od ove najniže točke započinje uspon po krušljivoj stijeni težine „B/C“

Kratka vertikala osigurana sa sajlom i klanfama težine „B“

Još jedna vertikala

Prelazak prečnice po krušljivom kamenjaru

Po ugodnim policama

Ne zahtjevnijem završnom dijelu ferrate

Na kraju ferrate – raskrižje – nastavak kroz kanjon

Na markiranom dijelu staze pri povratku. Izlaskom na greben  prestaju markacije.

 

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze, te link  - album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D – profil staze

Link – Album fotografija