Radna akcija_5 Poklon - Vojak

Nedjelja, 10. travnja 2011.
Ovo je četvrta po redu radna akcija od doma na Poklonu do Vojaka ( vrha Učke ). Zadnja radna akcija  bila je protekle nedjelje 03. travnja. 2011, na kojoj se završila treća dionica i najveći dio četvrte dionice. Ovog puta odlučili smo završiti četvrtu dionicu. Najzahtjevniji dio posla na ovoj dionici su svakako, stepenice na dva prelaska od asfaltne ceste na planinarsku stazu. Isto tako, potrebno je završiti započeto uređenje izvora oko kojega se moraju postaviti pet klupa za odmor. Kao i do sada, okupljalište u 9 sati ispred planinarskog doma na Poklonu. I dalje odaziv je zaista velik. Pristiglo je 32 člana našeg  Društva. 

Okupljanje parkiralište na Poklonu

U 9 h i 15 minuta sa alatkama u ruci započeli smo akciju uređenja, raspoređeni po grupama, tako da smo pokrili cijelu dužinu dionice. Ovog puta uspjeli smo završiti kompletnu dionicu. Grupa sa Pantom, u kojoj sam i ja, dobili smo zadatak izrada stepenica. Dolazimo na radno odredište. Prije nego smo započeli sa radovima, odlučili smo marendati, kako kasnije ne bismo gubili vrijeme.

Land Rover od Pante poslužio nam je kao stol za marendu. Po završetku marende napravili smo raspored poslova. Panta i Adrijano uzeli su zadatak prikupljanje kamenih ploča za stepenice, Lili, Renato i ja zaduženi smo za pripremu terena i za postavljanje stepenica.

Početak radova na stepenicama

Do dolaska Pante sa kamenjem, Žmigo i ja uspjeli smo napraviti nekoliko stepenica, a Lili je uređivala suhozid na samom početku stepenica, a što se i vidi na fotki. Panta i Adrijano odlaze po još kamenja, a poslije su se pridružili u izradi i postavljanju. Evo nekoliko fotografija rada na stepenicama. 

Na ovoj fotografiji može se vidjeti koliko je Adrijano jak. Nosi najveći kamen da ga Žmigo  ugradi. Pred sami kraj radnog zadatka oko 14 h i 30 minuta, na kratko napuštam radnu ekipu, kako bih mogao snimiti nekoliko fotografija i ostalih radnih ekipa. Tako, hodajući stazom susrećem Alena, Kseniju i Deana.

Nešto, malo dalje, nalazim poveću radnu grupu koja uređuje izvor. Završetak radova na izvoru je gotov - uređuju se detalji: čišćenje, sađenje cvijeća i uklanjanje viška materijala.

Čišćenje suvišnog materijala oko izvora

Radi se na postavljanju klupa za odmor

Napuštam ekipu sa izvora i nešto dalje dolazim do usamljene Marije, koja uređuje dio kamenog zida. Tu sam i ja uskočio da joj pomognem postaviti nekoliko većih kamenja.

Popravljanje i podzidavanje staze

Napuštam Mariju i dolazim do Petre i Tome kojima su se pridružili Franko i Kristijan. I tu sam uskočio pomoći Tomi postaviti nekoliko većih kamenih blokova. 

I na kraju tu se pridružuju Neva i Silvano, koji kontroliraju dali su svi radovi dovršeni i dali su izvedeni kako treba.

Neva i Silvano u kontroli izvedenih radova

Vraćam se istim putem svojoj radnoj ekipi, koja još uvijek sa elanom radi na dovršenju stepeništa.

Napuštamo gradilište u 15 h i 45 minuta i krećemo na Lovrinštinu  gdje nas čeka ručak. Tu smo zatekli Neviju i Robertu, koje pripremaju roštilj, a sa njima je i Zoran.

Vesele domaćice pripremaju hranu na roštilju

U roku 20_ak minuta svi smo se okupili  kako bismo ručali. Dobro ogladnjeli i ožednjeli, prihvatili smo se ugodnijeg posla kako bismo napunili svoje tobolčiče. Nekoliko fotografija  za vrijeme ručka:

Za vrijeme i poslije ručka

Ponedjeljak, 11. travnja 2011.  

U dogovoru sa Silvanom i Egonom odlazim na Poklon, gdje sa nalazim sa Egonom u 11 h i 30 minuta, kako bi smo pregledali izvršene radove na kompletnoj stazi od Poklona do Vojaka u dužini 2,8 km. Boris nas prevozi do vrha Vojaka, gdje Eugen želi pregledati radove na obnovi kule.

Po obavljenoj kontroli radova na kuli vraćamo se na stazu i započinjemo pregled i kontrolu izvršenih radova.

Eugen u kontroli izvršenih radova

Zaustavljamo se na izvoru.  Egon je zadovoljan sa obavljenim poslom. U nastavku obilaska zaustavljamo se na stepenicama sa kojim izvedbom je također zadovoljan.

Nastavljamo pregled dalje i dolazimo do drugih stepenica  ne završenih u potpunosti, i tu je bio zadovoljan sa načinom izvedbe, naravno, treba ih samo dovršiti i fugirati.

Gospodin Egon je detaljno pregledao cijelu stazu i izrazio zadovoljstvo sa urađenim poslom. Pohvalio je sve sudionike radne akcije. Poslije ovog pregleda, kao i svakog obavljenog posla, kao nagrada završili smo u restoranu Dopolavoro na Učki.

U restoranu Dopolavoro

Za sve sudionike radne akcije, napravio sam jedan mali intervju sa predstavnikom Parka Prirode gospodinom Egonom Vasilićem- čujte njegovu izjavu o izvršenim radovima:

Koristim ovu priliku, da i ovim putem, pozdravim sve članove PD Knezgrad, a posebice sudionike radnih akcija, da im zahvalim na uloženom trudu, radu i upornosti na dovršetku staze Poklon_Vojak, kao i na lijepim druženjima poslije svake radne akcije. Na dva donja linka možete pogledati video snimku - INTERVJU sa Egonom Vasilićem  i više fotografija koje nisu obuhvaćene ovim blogom.

Intervju: https://youtu.be/M9pN02o27y0

LINK - Album fotografija