Planinarski doma Prpa- Badanj-Basača-Kubus

MAX
MIN

Nedjelja, 27. listopada 2019.

Badanj i njegov greben je vrh u Baškim Oštarijama koje se  izdiže iznad Prpić polja, iako se ne ističe svojom visinom (1164 m), s njega se pružaju lijepi vidici na najzanimljivije vrhove srednjeg Velebita (Šatorinu, Basaču, Velinac, Prikinuto i Budakovo brdo, Dabarske kukove i dr.), te na otok Pag. U neposrednoj blizini prema južnom Velebitu lijepo se vidi Basača,  Konjevača Veliki i Mali Sadikovac….

Pogled na Vršak i Badanj sa staze pri usponu na Basaču

PRISTUP AUTOMOBILOM (do pl. doma Prpa na Baškim Oštarijama)
Od Ike preko Rijeke, dalje Jadranskom magistralom do Karlobaga. Tu napuštamo magistralu, skrećemo lijevo na državnu cestu D25 (Karlobag – Gospić). Dalje treba nastaviti vožnju  do Baških Oštarija, odnosno prijevoja Stara vrata. Prije ulaska u tunel iskopanog podno spomenutog prijevoja  i Kubusa – Ure, odvaja se uska asfaltna cesta koja vodi do planinarskog doma Prpa, ishodišne točke pohoda na Badanj i Basaču.

ISHODIŠTE POHODA - SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
Za ovaj planinarski izlet ishodišna točka pohoda je planinarski dom Prpa (935 m), prijevoj između Basače i Badnja (936 m), (Vršak (1147 m), Badanj (1164 m). Povratak preko Prpine Jatare (1130 m) do Prijevoja izneđu Badnja i Basače (936 m). Od spomenutog prijevoja uspon na Basaču (1089 m), te spust do Kubusa (919 m). Ukupna dužina staze 5,9 km. Vrijeme gpx traga 2 h i 32 minuta. Minimalna visina 921 m, maksimalna 1167 m. Visinska razlika pri usponu 453 m, pri silasku 479 m. Visina polazišta 935 m. Visina odredišta 1164 m. Prosječan nagib 17%.

Izvod iz analize gpx traga

Opis puta
Ovaj planinarski izlet započinjemo od planinarskog doma Prpa. Markirana planinarska staza blagim usponom  najprije vodi makadamskom cestom 300 m. Nakon toga staza skreće lijevo, ulazi na otvorenu travnatu padinu po kojoj se spuštamo 260 m do poljske ceste, po kojoj dalje nastavljamo prema sjeverozapadu preko Prpića polja do raskrižja putova i prijevoja između Basaće i Badnja. Kada se dođe do spomenutog prijevoja i raskrižja: lijevo odvaja se staza za Basaču, desno za Badanj.

Planinarski dom Prpa (935 m)

Svaki planinar dolaskom u Baške Oštarijama, ne može, a da se bar na trenutak ne spomene gorštaka Vladu Prpića – Prpu, vlasnika karizmatičnog i vrlo pristupačnog privatnog planinarskog doma Prpa živuća legenda, simbol i ikona Velebita, prijatelj planinara. Nažalost, ovog puta nismo ga zatekli u domu.

Pripreme za uspon na Badanj

Na početku staze po makadamskoj cesti

Na polegnutom dijelu staze preko Prpić polja prema prijevoju između Basače i Badnja

Dolazak na prijevoj i raskrižje putova. Lijevo odvaja se staza za Basaču, desno za Badanj

Od ovog raskrižja i prijevoja mi nastavljamo lijevo u smjeru vrha Badanj. Dobro markirana staza nastavlja blagim usponom po travnatoj padine, zatim ulazi u područje šume. Nakon prijeđenih 650 m od prijevoja dolazimo do raskrižja putova. S lijeve strane put vodi na Prmužićevu stazu (30 min.). Mi nastavljamo desno prema Badnju lijepo uređenoj i markiranoj staze, te za 15 minuta stižemo do prvog vrha „Vršak“, s nadmorskom visinom (1147 mm) na kojem se nalazi veća nakupina kamenja poslagani u obliku stošca.

Na staze od prijevoja po travnatoj padini

Sa travnatog dijela staza ulazi u nisko šumsko raslinje

Na stazi

Raskrižje putova

Dolazak na vrh Vršak (1147 m)

Sa ovog vrha, kao i sa Badnja pružaju se vidici na najzanimljivije vrhove srednjeg Velebita: Šatorinu, Basaču, Velinac, Prikinuto i Budakovo brdo, Dabarske kukove i dr., te na otok Pag. U neposrednoj blizini prema južnom Velebitu lijepo se vidi Konjevača Veliki i Mali Sadikovac.

Na vrhu Vrhu Vršaka

Pogled prema južnom Velebitu

Pogled na Velinac

Zajednička fotografija na vrhu Vršak

Nakon kraće pauze koju smo iskoristili za odmor i marendu, te uživanje u prelijepom dani i prekrasnim panoramskim vidicima.

Nakon toga nastavljamo uspon prema Badnju. Staza se nakratko spušta do manjeg prijevoja između ova dva vrha, zatim nastavlja nešto oštrijim usponom kroz šumu iz koje izlazi na kameniti greben po kojemu se stiže do vrha Badanj (1164 m). Na ovom vrhu se kraće zadržavamo. Nakon žigosanja planinarskih dnevnika i fotografiranja, nastavljamo kružni silazak prema Prpinoj Jatari, udaljene od ovog vrha svega 250 m do koje se stiže za 5 minuta.

Pri silasku s Vrška prema Badnju

Izlazak na kameniti greben po kojem se stiže do vrha Badanj

Dolazak na vrh Badanj (1164 m)

Na vrhu Badanj je i raskrižje putova – smjerokaz ravno upućuje na Supačinovo (30 min.)

Prema Jatari

Dolazak do Jatare

Pećina na Badnj u kojoj povremeno živi osebujni velebitski gorštak Vlado Prpić – Prpa

Ovog puta nismo zatekli Prpu u Pećini, ali na stolu ostavljena je boca rakije „Izuvača“ , kojom smo se počastili i nazdravili Prpi. Nakon kraće pauze, dogovorno se razdvajamo u dvije grupe. Jedna grupa ide na Basaču i silazak do Kubusa. Druga grupa se vraća istim putom do planinarskog doma Prpa.

Od  pećine – Jatare vraćamo se istim putom do prijevoja između Basaće i Badnja. Sa ovog prijevoja nastavljamo uspon prema vrhu Basače. Slijedimo dobro označenu i markiranu stazu koja nas vodi oštrim usponom po travnatoj padini.  Nakon prijeđenih 150 m, staza ulazi u nisko šumsko raslinje, te nakon nekoliko minuta hoda ponovo izlazi na travnatu padinu kojom se nastavlja oštriji uspon sve do izlaska na vršni greben.

Na početku uspona na Basaču od prijevoja

Od prijevoja između Badnja i Basače nastavlja se uspon na Basaču po travnatoj padinu u dužini 150 m, zatim nakratko prolazi kroz nisko šumsko raslinje iz kojeg ponovo izlazi na  travnatu padinu. U nastavku staza vodi dosta oštrijim usponom sve do izlaska na kameniti vršni greben, po kojem se dolazi vrh Basače.

Nakon izlaska iz niskog šumskog raslinja, dobro markirana i ugažena staza nastavlja prema vršnom grebenu

Pogled unazad na vrhove Badanj i Vršak te na makadamsku cestu koja vodi na vrh Basače

Izlazak na vršni greben

Vrh Basače s vršnog grebena

Dolaskom na vrh Basače zatekli smo nekoliko letača paragliderom. Tom prilikom zadržavamo se nešto više nego što smo previdjeli, kako bismo prisustvovali poletanju paraglidera.

Basača s nadmorskom visinom  (1089 m), je vrh u Baškim Oštarijama koje se  izdiže iznad Prpić polja. S njega se pružaju lijepi vidici na more i otoke, na vrhove srednjeg i južnog Velebita. Vrh je kamenita široka zaravan pošarana  busenjima trave. Do njega dolazi široka makadamska cesta koja vodi o planinarskog doma Prpa. Na vrhu se nalazi raskrižje putova sa smjerokazom

Ovaj vrh poznat je letalište za  paragliderom. Tako je ove godine lipnju 2019. održano takmičenje Županijske lige u preciznom slijetanju parajedrilicom (paragliderom) „Basača – Šušanj. Organizator ovog takmičenja, kao i prošle godine, bio je Klub za slobodno letenje Fobos iz Gospića, koji također tijekom ove godine organiziraju još nekoliko natjecanja na području Velebita.

Na startu pri poletanju

Let prema slijetanju na Sušanj

Zajednička fotogravija

Od vrha staza nakratko vodi po makadamskoj cesti, zatim nastavlja po hrptu s južne strane planine sve do Kubusa. Ova dionica staze pri silasku vrlo je atraktivna, a nije zahtjevna. Cijelo vrijeme spusta staza vodi po kamenitom hrptu sve do izlaska na asfaltnu cestu. Nakon toga nastavljamo asfaltnom cestom do prijevoja Stara vrata, od kuda smo popeli na vidikovac Kubus, gdje i završava ova naša planinarska avantura planinarenja na Baškim Oštarijama.

Na početku silaska

Pri silasku po hrptu

Pogled na kameniti greben koji vodi do Kubusa

Pri silasku po kamenito hrpu

Pogled unazad

Pri kraju grebena

Izlazak na asfaltnu cestu

Izlazak na vidikovac Kubus

Na vidikovcu Kubus

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze, te album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D -profil staze

LINK – Album fotografija