Gradiška tura Vipava – dugi sportski osigurani smjer

MAX
MIN

Utorak, 20. lipnja 2017.
Na ovom blogu prikazat ću kombinaciju planinarenja i penjanja. Naime, doline Vipave okružena je strmim i okomitim stijenama koje privlače kako penjače, tako isto, i planinare. Za planinare nude se tri izuzetno lijepe staze „GRADIŠKE TURE“ i to:

1. Vipava  centar   - Gradiška Tura__Lako označena staza cca 2 h hoda.
2. Gradišče - Gradiška Tura__Srednje zahtjevna staza cca 1 h i 15 min hoda.
3. Gradišče - Gradiška Tura__Vrlo zahtjevna staza cca 1 h i 15 min hoda. . Gradiška Tura je vrh, koji se nalazi iznad grada Vipave, na zapadnoj strani planine Nanos. Sa vrha je prekrasan vidik na Vipavsku dolinu, Trstelj, Čaven i Golake.

Ovom prilikom Fedor i ja, odradit ćemo veliki dio Gradiške Ture koja je označena kao vrlo zahtjevna staza. Radi se o ferrati postavljenoj po vrlo uskom i okomitom grebenu. Vrlo je zanimljiva za početnike i za one koji su se već okušali u sličnim aktivnostima. Nije duga  i uspon ne traje dugo, stoga se može preporučiti planinarima i djeci koji nemaju straha od visine. Iako je staza kratka, vrlo je strma i savladava se cca 550 m visinske razlike.

PENJALIŠTE VIPAVA,
vrlo je popularno među alpinistima - nudi preko 400 različitih sportskih smjerova i različitih težina od 2 do 8c +, s najvećom dužinom od 350 m. Pristup stijenama je lak i nije dug. Blaga klima omogućava penjanje i po zimi, kao i po ljeti, obzirom da je sjeverna strana po ljeti u sjeni do polovine dana. Kao i kod planinarenja, penjači kada dođu do vrha smjera nagrađeni su prelijepim pogledima na Vipavsku dolinu i Alpske vrhove sve do Jadrana. Raspored penjališta: Vipava ima 284 smjera težine (od 2 do 7c +). Vipavska Bijela 127 smjerova (od 2 do 8c +). Vitovlje 5 smjerova (od 5 b do 7a +). Lijevak 39 smjerova (od 4b do 8b).

Skica smjera

PRISTUP AUTOMOBILOM (do iznad sela Žgavska vas )
Od Lovrana preko graničnog prijelaza Rupa na Postojnu.  U Postojni usmjeriti se na Razdrto i dalje starom cestom u smjeru Nove Gorice. Put dalje slijediti prema Vipavi i na samom ulaska u Vpavu – nastaviti dalje prema Gradišču do parkinga i kampa iznad sela „Žgavska vas", od kuda je ujedno i polazna točka penjanja i planinarenja.

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
Parkiralište iznad sela Žgavska vas (216 m), Početak smjera (370 m), Kraj smjera (440 m), Vrh Oltar(444 m), Absal i sliazak ferratom do ishodišta (216 m). Dužina gpx traga 2 km. Vrijeme traga 1 h i 39 minuta. Minimalna visina 216 m, maksimalna 486 m. Visinska razlika pri usponu 378 m, pri silasku 317 m. Visina ishodišza 216 m. Visina odredišta 470 m. Prosječan nagib 44“.

Izvod iz analize gpx traga

Skica smjera na fotografiji - pogled s parkinga

Pripreme i slaganje opreme za penjanje

Od parkinga vodi široka blago polegnuta staza koja nas ubrzo dovodi do prvog raskrižja. Lijevo odvaja se planinarska staza „Gradiška Tur – ferrata“, ujedno i pristupni put za penjalište – sektori: Siva (5a-7b), Rumena (4b-7c), Steber (4c-6b +), Trikot ( 4c-7b+), Mali Oltar ( 4a-5b ), Oltar ( 3-6c +) i Luska ( 4b-6b + ). Pristup od 5 do 15 minuta. Desno odvaja se  planinarska staza Sv. Nikolaj i za penjalište Gornja pot (4c-7b +), Pikapolonica (3-7c +), Tri Votline (4a-7b), Triptih (2-7a) i Zadnje plošče (4a-7c +).

Raskrižje putova na drvenom stupu

Nekoliko minuta dalje dolazimo do informativne tabele „Plezališče Vipava“.

Informativni pano – plezališča

Nakon desetak minuta hoda od ishodišta dolazimo do drugog raskrižja. Tu se planinarski put – Gradiška Tura odvaja desno, mi nastavljamo lijevo pristupnim putom do stijene i smjera „Streber“.

Od križanja nastavljamo laganim usponom i prečenjem po siparu, zatim put ulazi u šumicu i vodi do ulaska u stijenu i smjer Streber. Kratka konsultacija i nastavak penjanja. Fedor je odlučio krenuti prvi. Sam početak penjanja smjer prolazi pomalo krušljivim stijenama prošarano niskim raslinjem do prvog sidrišta.

Prečenje po siparu

Pločica pričvršćena na stijenu s natpisom i težinom smjera „Streber 4 c“

Na samom početku penjanja

Na prvom sidrištu

Od prvog sidrišta penjanje je mnogo zanimljivije, stijene su čvršće i kompaktnije.

Od prvog sidrišta penjanje postaje interesantnije – lagani prevjes. Od ovog do drugog sidrišta stijene – ploče su glatke i okomite, ali ima lijepih hvatišta za sigurno penjanje.

Smjer okreće u desno uz koso priječenje

Sve što se više penjemo pogledi na Vipavsku dolinu su širi i ljepši – pogled s drugog sidrišta

Na grebenskom dijelu

Nastavak po glatkim stijenama do trećeg sidrišta

Dolaskom do trećeg sidrišta napravili smo pauzu za odmor i marendu, a nakon toga absajl do razgledne platforme i od nje spust po ferrati Gradiške Ture.

Pogled s vrha na Vipavu

Pri absajlu

Na početku absajla

Pogled na drvenu platformu

Spust na platformu

Dalje slijedi spust po ferrati do podnožja stijene, a potom nastavak puta planinarskom stazom do drugih sektora - penjali su se kratki sportski smjerovi težine 5c. Po hladovini penjali smo sve do 11 h, a nakon tog sunce je zagrijavalo stijenu do paklenih vrućina, nakon čega smo odustali od daljnjeg penjanja. Uslijedio je povratak planinarskom stazom do Kampa i parkinga.

Spust po ferrati

Silazak s ferrate na planinarsku stazu

Postavljanje kompleta – penjem kao prvi

Fedor mi nije dopustio da penjem prvi, no ovdje se smilovao i dopustio da penjem kao prvi

Kratki odmor i jedan „selfi“

Penjanje top rope – s jednog sidrišta tri smjera

Penjanje top rope susjednog smjera

U nastavku slijedi gps tragovi: na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze te album fotografija koje nisu obuhvaćene ovimputopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Vertikalni profil staze

Gpx tragovi na topo karti

3D - profil staze

LINK - Album fotografija