Pl. sklonište Vrutak – Kruna – Velika Kapa – Pl. dom Rapta

MAX
MIN

Ponedjeljak, 04. lipnja 2018.
Velika Kapa
 s nadmorskom visinom 2004. m najviši je vrh konjičke Bjelašnice i prekrasnog grebena, s pogledima na  najatraktivnije vrhove centralnog Prenja i okolnih planina, do dolina Tisovice, Rapte, ali i prema dolini Bijele sve do Konjica i dalje. Posebice je upečatljiv pogled na Osobac s druge strane doline, na sjevernu stijenu Otiša i Zelene Glave, te na tandem kamenitih šiljaka Vjetreno brdo i Lupoglav sasvim južno. U neposrednoj blizini lijepo se vidi Crnoglav, Kantar i kraška uvala Zakantar.

To je ujedno i posljednji viši vrh od 2000 m, a koji se nalazi na sjeveroistočnom dijelu Prenja. Izdiže se iznad doline Tisovica, otprilike na pola puta između PD Rapta i PS Vrutka.

Prikaz planinarske staze uspona na Krunu i Veliku Kapu od PK Vrutak

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (s karakterističnim putnim točkama)
PK Vrutak (1593 m), Izvor vode - Vrutak (1510 m), vrh Kruna (1914 m), vrh  Velika Kapa (2004 m). Raskrižje putova (1700 m), Pl. dom „Senad-Muhibić-Dundo“ na Raptima (1388 m). Ukupna dužina staze 8,3 km. Vrijeme traga 4 h i 09 minuta. Visinska razlika pri usponu 523 m, a pri silasku 704 m. Prosječni nagib 19%.


Izvod iz analize gpx traga

Opis puta
Za ovaj planinarski izlet ishodišna točka pohoda je PK Vrutak u kojoj smo rezervirali smještaj za dvije noći - poslužila nam je kao polazna baza za uspon na Lupoglav, te za uspon na Krunu i Veliku Kapu. Da bi se osiguralo prenoćište u ovoj zaključanoj planinarskoj kući, treba kontaktirati PD Borašnica iz Konjica koje upravlja s ovim skloništem. Kuća je vrlo uredna i čista, omogućava komforan smještaj za 10 osoba. U blizini kuće nalazi se izvor pitke vode, do kojeg se stiže za desetak minuta laganog hoda. Ispod kuće je i izvor Vrutak do kojeg se stiže stazom sa oznakama koje upozoravaju na zaostale mine iako  se ovo područje više ne vodi kao minski sumnjivo.
Buđenje u 7 sati. Ustajemo naspavani i odmoreni, zadovoljni ostvarenim planom izleta od prethodna 2 dana. Prve radnje – osnovna jutarnja higijena, loženje vatre, kuhanje čaja i kave, kao i prethodnog dana na stolu ispred kuće servira se bogat doručak. Hrane imamo na pretek ( još za dva dana). Slijedi pakiranje ruksaka, čišćenje i pospremanje PK Vrutak, da ostane uredna i čista kakvu smo i zatekli. Nakon toga u 8 sati krenuli smo prema Velikoj Kapi.

Planinarska staza započinje laganim usponom kroz visoku borovu šumu te nas ubrzo dovodi do planinarskog skloništa smješteno iznad PK Vrutak. Sklonište je otvorenog tipa, opremljeno peći na drva i sa par ležaja. Na njemu je ispisana nadmorska visina (1606 m) i smjer kretanja s nazivom Velika Kapa (2 h).  U nastavku staza vodi i dalje kroz visoku borovu šumu i nakon 15 minuta laganog hoda izlazimo iz šume na zatravljenu golet prošaranu kamenjarom. Od tu po prvi puta otvara se lijep pogled na vrh Kruna.

Ispred PK Vrutak – spremni za pohod

Na početku staze između PK Vrutak i pl. skloništa

Planinarsko sklonište

Na stazi kroz šumu - u pozadini vidi se markantni vrh Crnoglav iznad Zakantara

Izlazak iz šumske staze na zatravljeni  - otvoreni prostor

Izlaskom iz visoke borove šume pred nama se ukazao vrh Kruna

Slijedimo dalje dobro markiranu stazu kroz zatravljeni kamenjar i rijetku nisku borovinu. Nakon toga započinje oštar završni uspon po travnatoj goleti sve do vrha Kruna. Sve što se više dižemo pogledi su širi i ljepši. U neposrednoj blizini lijepo se otvara vidik na dolinu Tisovice, na vrh Kantar i uvalu Zakantar, a posebno dominantan položaj imaju vrhovi Osobac, Otiš i Zelena glava, koji nam neprekidno odvlače naše poglede.

Dolina Tisovica, vrh Kantar i uvala Zakantar

Na dijelu staze kroz kamenjar prošaran busenjem

Kratka pauza za predah

Otiš i Zelena glava

Na završnom oštrom usponu prema vrhu Kruna

Pogled na dominantni vrh Osobac

Na vrhu Kruna (1914 m) – u pozadini Otiš i Zelena glava

Velika Kapa od vrha Kruna

Na vrhu smo napravili  dužu pauzu koja nam je poslužila za odmor i marendu. Od vrha Kruna, staza se nakratko spušta – izlazi na široku travnatu zaravan prepunu planinskog cvijeća. Zatim put se nastavlja oštrim usponom uz sami rub grebena do vrha Velika Kapa. Za prelazak od jednog na drugi vrh trebalo nam je 35 minuta laganog hoda.

Velika Kapa (2004 m) je najviši vrh konjičke Bjelašnice i prekrasnog travnatog grebena. Vrh je označen manjom gomilom kamenja a pored nje na jednom većem kamenu je napisano V. Kapa. S ovog vrha kao i sa cijelog grebena otvoreni su vidici na sve vrhove centralnog Prenja, kao i na planine u okruženju - Čvrsnicu, Vran, Bjelašnicu, Maglić i Velež…

U nastavku, s ovog vrha vodi označena planinarska staza po travnatom golom grebenu pri blagom spustu sve do raskrižja putova na kojem treba skrenuti desno u smjeru Rapta i planinarskog doma „Senad-Muhibić-Dundo“.

Pogled prema vrhu Kruna s prekrasne široke travnate zaravni prepuna cvijeća

Na stazi po travnatom grebenu - nešto oštrijim usponom prema vrhu Velika Kapa

Na završnom usponu prije vrha

Zajednička fotka na vrhu Velika Kapa

Ispred nas pruža se dugi travnati greben kojeg trebamo proći

Na polegnutom dijelu grebena

Pogled unazad na greben i vrh Velika Kapa

Raskrižje putova.

Od ovog križanja, prema smjerokazu preostaje nam još 45 minuta, pri čemu se treba spustiti okvirno 300 m na dužini od 2 km do planinarskog doma na Raptama. Dobro ugaženom i vidljiva staza umjerenim spustom ulazi u područje crnog boram, munike i zatravljenog kamenjara, zatim ulazi na područje Pasje Doline, obilazi je po izohipsi  sa sjeverne strane.

U nastavku staza prolazi kroz manje travnate zaravni i depresije, te nas konačno dovodi do planinarskog doma „Senad-Muhibić-Dundo“ na Raptima (1388 m), gdje i završava naša četverodnevna avantura planinarenja na Prenju.

Od raskrižja pogled na stazu koja vodi prema Raptama

Dobro ugažena staza

Na stazi preko livade s mnogo raznolikog planinskog cvijeća

Dolazak u planinarski dom, gdje nas čeka prijevoz za Konjic

Planinarski dom "Senad-Muhibić-Dundo" na Raptima, sagradilo je i održava ga PD "Borašnica" iz Konjice i za sada je otvoren za vikendima ili po posebnoj najavi. Opremljen je tekućim vodom, centralnim grijanjem, elekričnom energijom i omogućava smještaj većeg broja planinara što u manjim i što u većim zajedničkim sobama. U domu se mogu dobiti usluge hrane i piće.

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze te album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Na kraju jedna zajednička fotka

Gps tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D - profil staze

LINK - Album fotografija