Uspon na Svilaju i Orlove stine od Pl. doma Orlove Stine_kružna tura

MAX
MIN

Subota, 22. ožujka 2014.
Svilaja je izdvojeni planinski lanac u Dalmatinskoj Zagori. Pruža se paralelno sa višim sjevernijim lancem Dinarom i Troglavom u smjeru sjeverozapad – jugoistok u dužini 30 km, između Sinjskog i Petrova polja. Najviši je južni vrh Svilaje (Bat) 1508 m iznad Sinja. Najveći dio lanca Svilaje je krški greben s naizmjeničnim nizom vrhova i ponikava (vrtača), te više krških jama i špilja. Prema sjeveru se izdižu još nekoliko vrhova: Jančag 1483 m, Kita 1413 m i Lisina 1301 m iznad Vrlike. Južno od vrha Svilaje su vrhovi: Vršina 1466 m, V. Kurja 1328 m, Crni umac 1303 m i Orlove Stine 1139 m. Strmije sjeveroistočne padine iznad Cetine i  Peručkog jezera su većinom obrasle šumama bukve i balkanskog javora (Acer obtusatum), koje su u novije doba dijelom uništene požarima. Suhi i položeni jugozapadni obronci prema Drnišu su pokriveni šikarama crnog graba (Ostrya carpinifolia) i niskim kamenitim travnjacima koji služe za ispašu.  Sjeverni dio Svilaje je miniran i bio je u Domovinskom ratu crta razgraničenja i nije siguran za planinarenje. Za uspon na Svilaju jedini sigurni put je iz Zelova  i Ogorja (duža varijanta). Najčešća polazna točka je od planinarskog doma „Orlove Stine“(kraća varijanta).

Pogled na Svilaju od vrha Orlove stine

PRISTUP VOZILOM  (do pl. doma Orlove stine)
Na Državnoj cesti D1 od Sinja prema Kninu u mjestu Hrvace treba skrenuti lijevo za Zelovo. Nakon prolaska sela Zelovo dolazimo do smjerokaza sa natpisom „Svilaja“. Od ovog smjerokaza skrećemo desno i vozimo se asfaltnom cestom prema G. Ogorju 2,3 km i dolazimo do slijedećeg križanja asfaltne i makadamske ceste, gdje je postavljen smjerokaz za Svilaju. Tu skrećemo desno i vozimo se 2,9 km po dobro uređenoj  makadamskoj cesti do planinarskog doma „Orlove stine“, od kuda je naša polazišna točka za uspon na vrh Svilaje i Orlove stine.

Planinarski dom Orlove stine (1065 m)

ISHODIŠTE POHODA ( s karakterističnim putnim točkama)
Planinarski dom „Orlove stine“ (1065 m) preko Badnji (ili badnjeva), vrh Svilaja (Bat) (1508 m) i povratak kružnom turom „šumskim putom“ preko Kunčeve staje – dalje cestom do doma „Orlove stine“ (1065 m). Dužina staze 14,4 km. Vrijeme gps traga 4 h i 59 minuta. Minimalna visina 933 m, maksimalna 1528 m. Visinska razlika pri usponu 1060 m, pi silasku 974 m. Prosječan nagib 15%.

Napomena: Gpx tragovi kolnog pristupa (od ulaska na makadamsku cestu do doma - polazišne točke) bit će prikazani na topo karti i na Google Earthu, (i ako to nismo prešli pješke), na taj način, spojio sam uspon na Svilaju i na Orlove stine, kao jednu cjelinu.

 

Izvod iz analize gpx traga

Opia puta

Ispred planinarskog doma Orlove stine krenuli smo u 8 h i 20 minuta, nakratko stazom, koja dovodi do makadamske ceste i po njoj 400 m dolazimo do raskrižja putova: Lijevo za vrh Svilaje preko Badnji ( 2 h), a ravno po cesti od ovog raskrižja ( 2,4 km) do proširenja i dalje lijevo preko „Kunčeve staje“ do vrha (2 h).

Raskrižje putova

Naša odluka je uspon preko Badnji, a spust kružnom turom šumskim putom preko Kunčevih staja. Na ovom križanju skrećemo lijevo i po dobro označenoj i utabanoj planinarskoj stazi (odlične markacije ljetne i zimske), prvim dijelom krećemo se paralelno iznad makadamske ceste, a potom se staza odvaja i vodi nas po opožarenom dijelu Jarebinjaka (požarima uništena šuma bukve, javora i crnog graba).

Na opožarenom dijelu staze

Staza nas dalje naizmjenično vodi 30–tak minuta po ponikvama – vrtačama (domaći ih nazivaju Badnji), a potom izlazimo na kršku golet prošaranu sitnim kamenjem i travom.

Staza prolazi kroz ponikve

Staza preko Badnji

Izlaskom iz opožarenog dijela staze dolazimo na pitomiju kršku golet prošaranu kamenjem i travnjacima pogodnim za ispašu. Pred nama se ukazao greben Svilaje sa vrhom Vršina 1466 m.

Pogled u nazad

Izlaskom iz opožarenog dijela staze,  20 minuta dalje po krškoj goleti i travnjacima dolazimo do raskrižja putova, gdje se ova staza spaja sa onom koja vodi preko Kunčevih staja (šumski put). Ravno staza vodi do vrha 40 minuta.

Raskrižje putova. Ravno vrh 40 minuta, desno šumskim putom preko Kunčevih staja do doma

Na raskrižju kratka pauza kako bi u GPX-u postavio putnu točku, a potom nastavljamo put po grebenu ispod vrha Vršine (n/v 1466 m) prema vrhu. Nagle vremenske promjene, onemogućavaju nam lijepe vidike. Sa lijeve strane staze, u dolini koju je zahvatila magla  vidi se pojilište do kojeg vodi makadamski put. Nešto dalje tu je i pastirska kuća, pomalo devastirana – bez krova je.

Pojilište - lokva i pastirska kuća

Na prijevoju od kuda se vidi vrh Svilaje, ali ovog puta to nije moguće. Vrh je u oblaku

Na vrh Svilaje (n/v 1508 m) stižemo u 10 h i 30 minuta. Vrh je obavijen gustom maglom, bolje reći u oblaku je. Vidik nikakav, a puše jak i hladan jugozapadni vjetar. Odijevamo vjetrovke i kape, kako bi se zaštitili od hladnoće, i rukavice bi dobrodošle da smo ih imali (imamo ih, ali u autu su).

Na vrhu Svilaje susrećemo i drugi naziv „Bat“ (u planinarskoj literaturi i na planinarskim kartama)

Vrh je označen geodetskim stupom, kao stalna točka geodetske osnove sa ispisanom nadmorskom visinom 1508 m. Stup je obnovljenim 2012 godine. Nekoliko metara zapadno od geodetskog stupa nalazi se planinarski žig koji je ugrađen u stijenu. S vrha puca najljepši pogled na Perućko jezero i na cijelu Sinjsku krajinu, kao i na sve Dinarske vrhove, Čvrsnicu, Vran, masiv Biokova, Mosor, Prominu i Velebit. Na žalost, ovog puta taj vidik je izostao zbog guste magle. Nakon stavljanja žiga u planinarski dnevnik i fotkanja, odlazimo na sjeveroistočnu stranu da se zaštitimo od vjetra i da se odmorimo i okrijepimo.

Vrijeme marende

Na vrhu se zadržavamo 15-ak minuta, dovoljno za laganu okrjepu i odmor, potom nastavljamo povratak u 10 h i 50 minuta istom stazom kojom smo i došli, ali samo do raskrižja, gdje se staze razdvajaju. Na ovom raskrižju skrećemo lijevo po „Šumskom putu“ kako ga domaći zovu i dalje makadamom do doma.  Vrijeme se i dalje pogoršava, magla je sve gušća, a pojavljuje se i pokoja kapljica kiše.

Na stazi pri spustu

Nastavak puta vodi po krškoj goleti prošaranom niskim kamenjem i travom

Pored staze rascvjetana grana Vrba iva - cice mace

Spustivši se na 1100 m nadmorske visine, magla je nestala, a vidik je odmah bolji. Napuštamo kršku golet i nastavljamo dalje kroz opožareni dio staze koja se strmo spušta sve do izlaska na makadamsku cestu.

 

Na spustu kroz opožareni dio staze

Pogled na Peručko jezero

U 11 h i 45 minuta izlazimo iz šumske staze i dolazimo na križanje sa makadamskom cestom. Križanje je dobro markirano, kao i cijela staza. Tu skrećemo desno i nastavljamo dalje po makadamskoj cesti (2,9 km) do planinarskog doma „Orlove stine“.

Raskrižje na makadamskoj cesti: planinarski dom 40 minuta i Zelovo 1 h i 30 minuta. Naš daljnji cilj je doći do doma i popeti se na Orlove stine – praveći kružnu turu do doma.

Po makadamskom putu prema domu

Od doma po markiranom putu skrećemo desno prema vrhu Orlove stine“. Na stazi prema vrhu pridružila su nam se  2 planinara: Marino Eterović i Slobodan Grubić, oba iz PD-a Mosor iz Splita.

U društvu sa Marinom Eterovićem i Slobodanom Grubićem

Vrh Orlove stine označen je natpisom imena, nadmorske visine  1139m, i oznakom za žig. Nekoliko fotki sa ovog vrha

Zajednička fotka na vrhu

Pogled na Peručko jezero

Pogled prema Svilaji (vrhovi u oblacima)

Na stazi pri silasku sa vrha Orlovih stina

Do Planinarskog doma dolazimo u 13 h i 35 minuta. Kružnom turom -  za uspon do vrha Orlovih stina i spust do doma trebalo nam je svega 40 minuta.

Dolazak pred planinarski dom Orlove stine (n/v 1065m). Dom je smješten na rubu prostranog dolca, na obronku Orlovih stina, 5,5 km od Zelova. To je zidana dvokatnica s kuhinjom, blagovaonicom te četiri spavaonice, a u suterenu je zimska soba. Otvoren je vikendom i po dogovoru. U domu smo zatekli vrijednu grupu planinara PD-a Svilaja iz Sinja na uređivanju i dovršenju terase – balkona ispred ulaza. Oduševljeni smo kako je dom predivno uređen – spada u prvu kategoriju domova u Hrvatskoj.

Na trenutak našim dolaskom u dom, prekinuli smo radnu grupu u poslu

Za vrijeme ručka

Konačno, uspio sam okupiti ovaj radni tim i napraviti skupnu fotografiju i da im se zahvalimo još jednom na gostoprimstvu. Pozdravljamo se sa domaćinima i nastavljamo put u Livno u posjet PD-u Cincar iz Livna. U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topografskoj karti, vertikalni profil staze, te slideshow albuma fotografija uspona na Svilaju.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D - profil staze

LINK - Album fotografija