Južni Velebit - Malo Libinje-Vlaški grad-Sveto Brdo-Babin Vrh-Vlaški grad-Malo Libinje

MAX
MIN

Petak, 13. studenog 2020.
Osnovni cilj ovog planinarskog izleta bio je popeti se na Istočni Babin Vrh (1744 m), koji se nalazi na grebenu neposredno prije Svetog brda. Naglašeno Istočni, budući da postoji  još jedan Babin Vrh (1738 m) koji se nalazi u smjeru zapada od Vaganskog vrha, stoga je označen kao Zapadni Babin Vrh. Na putu prema spomenutom vrhu, popeli smo se i na vrh Vlaški grad i na Sveto Brdo. Istočni Babin Vrh nalazi se na glavnom velebitskom grebenu koji se pruža u smjeru sjeverozapad udaljen od Svetog brda 1,5 km. Na tom grebenu još su 4 izrazita bezimena vrha s nešto manjom nadmorskom visinom. Prva kota (1686 m), druga kota (1712 m), treća kota (1724 m), a kao četvrti i najveći u nizu je Istočni Babin vrh (1744 m), iza kojeg se na istom grebenu nalazi još jedan bezimeni izraženiji vrh – kota (1719 m).

Prikaz nemarkiranog puta s vrhovima viđeno sa grebenske staze podno vrha Sveto Brdo - sa točke od kuda započinje uspon prema Babinom Vrhu

PRISTUP AUTOMOBILOM (do Malog Libinja)
Sa auto ceste A1 Zagreb-Split izlaz na čvoru Maslenica. Nakon prolaska naplatnih kućica nastavljamo Jadranskom magistralom u smjeru Starigrada - Paklenica. Kada se prođe Rovanjsku na prvom velikom zavoju prije Modrića (u dubokoj uvali) nalazi se raskrižje, na kojem treba skrenuti desno na usku asfaltiranu cestu koja se u serpentinama penje iznad sela Modrić (pratiti znak Sv. Ivan). Nastaviti dalje asfaltnom cestom do kraja, nakon toga vožnja se nastavlja po obnovljenoj – dobro uređenoj makadamskoj cesti do 1. križanja, na kojemu treba skrenuti lijevo.  Stotinjak metara dalje je 2. skretanje na kojem ponovo treba skrenuti lijevo. Tom cestom voziti ravno do većeg proširenja i raskrižja makadamskih putova na Libinjskoj kosi (908 m).  Lijevo za Malo Libinje, desno za Tulove grede.
U koliko se dolazi s osobnim vozilom, tu treba ostaviti auto i nastaviti (na skretanju lijevo) lošijim makadamskim putom 1,5 km do početnih točaka na Malom Libinju i raskrižja s planinarskom stazom koja dolazi iz Modrića. Ova dionica puta je samo za terenska vozila.

ISHODIŠTE POHODA – SMJER KRETANJA (kružna tura s karakterističnim putnim točkama)
Za ovaj planinarski izlet ishodišna točka pohoda je visoravan Malo Libinje (775m), ostaci crkvice Sveti Ivan (830 m), vrh Vlaški grad (1383 m), PS Dušice (1280 m), Sveto Brdo (1757 m). Od vrha nastavak nemarkiranim putom na Babin Vrh (1744 m) kružno na skloniste Vlaški Grad (1280 m), izvor Pećica (950 m), Kapelica Sv. Ivan (830 m), do ishodišta pohoda Malo Libinje (775 m). Ukupna dužina staze (traga) 15,3 km.
Vrijeme gpx traga (hoda) 6 h i 15 minute. Visinska razlika pri usponu 1396 m, pri silasku 1398 m. Maksimalna visina 775 m, minimalna visina 1757 m. Visina odredišta 1757 m. Prosječni nagib 20%, kao što je vidljivo iz izvoda analize gpx traga na prikazanoj tablici.

Izvod iz analize gpx traga

Opis puta
Dok sam istraživao pristup Svetom brdu na mnogim opisima često se neadekvatno koriste geografski toponimi i određenost Malog i Velikog Libinja.  Ugrubo bi se moglo definirati granica između ove dvije visoravni: upravo, ovaj prvi dio planinarske staze od parkirališta (za osobna vozila) na Libinjskoj kosi  pa sve do kapelice Sv. Ivana razdvaja (s lijeve- jugozapadne strane) Malo Libinje od Velikog Libinja (s desne-jugoistočne strane), dobro vidljivo na topografskoj službenoj karti Državne geodetske uprave (TK 25 DGU).

Budući da smo koristili terensko vozilo, naša početna točka pohoda je od parkirališta za terence na Malom Libinju, pored ruševina pastirskih stanova na Grovištu, 1,5 km udaljeno od parkirališta (za osobna vozila) na Libinjskoj kosi. Pohod započinjemo u 9 h i 40 minuta. Na jednoj od ruševina nekadašnjih pastirskih stanova stoji markacija, ispred koje se nalazi i smjerokaz na kojem je ispisan naziv odredišta i potrebno vrijeme hoda: planinarsko sklonište Vlaški grad (2,30 h) i Sveto brdo (5 h). Dobro označena i uhodana planinarska staza vodi nas preko travnate zaravni vijugajući oko vrtača i ograda suhozida sve do izlaska na Lički dolac na kojem se nalazi Ivanjska lokva, ruševna kapelica Sv. Ivan i raskrižje planinarskih putova: desno odvaja se staza za PS Dušice i Sveto brdo, mi skrećemo lijevo u smjeru PS i vrha Vlaškog grada.

Od kapelice nastavljamo planinarskom stazom preko travnata pašnjaka i nedugo zatim nakon prijeđenih 850 m dolazimo do izvora Pećica. U nastavku uspona slijedimo dobro markiranu i uhodanu stazu koja vodi  blago uzbrdo kroz široku kotlinu između Velikog brda s desne i  Malog i Velikog Štirovca s lijeve strane staze do planinarskog skloništa „Vlaški Grad“ i istoimenog vrha, podno kojeg se nalazi sklonište. Na ovoj dionici staze nalazi se još jedan izvor vode (za vrijeme sušna perioda znade presušiti, za razliku od izvora Pećica koje nikada ne presuši).

Ishodište pohoda – Malo Libinje

Na početku staze

Raskrižje staza, na kojemu skrećemo lijevo u smjeru Vlaškog grada i Svet brda, desno odvaja se staza za Dušice i Sveto brdo

Ostaci ruševne kapelice Sv. Ivan

S lijeve strane uočavaju se vrhovi - Mali i Veliki Štirovac te vrh Vlaški grad

Izvor pitke vode Pećica

Vrh Vlaški grad s prijevoja

Na prijevoj iznad PS Vlaški grad stižemo u 10 h i 50 minuta, što znači za ovu dionicu puta trebalo nam je 1 h i 15 minuta. Sa prijevoja iznad PS Vlaški grad odlučili smo se popeti na istoimeni  vrh Vlaški grad. Staza prema vrhu vodi vrlo strmo, najprije kroz klekovinu, nastavlja po siparu i konačno po kamenjaru do vrha s nadmorskom visinom (1383 m).

Stjenoviti vrh Vlaški grad izdiže se iznad Male Paklenice i jedan je od ljepših vidikovaca na području cijelog NP-a Paklenica. Vrh ima stjenoviti piramidalni oblik, strm sa svih strana. Premda je Vlaški grad znatno niži od vrhova južnog Velebita, vidik s ovog vrha ne može se mjeriti sa Svetim brdom, Vaganskim vrhom i drugim višim vrhovima južnog Velebita, niti se njihove znamenitosti ne mogu uspoređivati, ali što ovaj vrh u pogledu vidika pruža toliko je drugačije i raznolikije što mu daje posebnu ljepotu i draž. S vrha  se pruža  vidik na sve strane – Sv. Brdo, Babin vrh, Liburniju, Brunda. Posebno je lijep vidik prema Maloj i Velikoj Paklenici, Bojincu-Bojinu kuku te na more i otoke.

Vrh Vlaški grad

Pogled prema Paklenici

Sa sjeveroistočne strane vrha lijepo se vidi PS Vlaški grad

Potok Mala Paklenica

Na vrhu Vlaškog grada

S vrha silazimo stazom uspona do prijevoja, sa kojeg se za 3 minute spušta do PS Vlaški grad. Planinarsko sklonište Vlaški grad nalazi se na nadmorskoj visini (1280 m) u šumi podno sedla i vrha Vlaški grad. Sagrađeno je na mjestu prijašnjeg manjeg skloništa, a podigli su ga članovi PD-a Paklenica iz Zadra. Sklonište je stalno otvoreno, nije opskrbljeno, mjesta za noćenje 20. Za noćenje potrebno je ponijeti podložak i vreću za spavanje.

Planinarsko sklonište Vlaški grad

U potkrovlju je prostorija za prenoćište

Unutrašnjost skloništa

Dean na radnom zadatku oko žigosanja planinarskih dnevnika

Od skloništa vraćamo se na prijevoj od kuda u prvom dijelu započinje oštar uspon uzbrdo po južnim obroncima Sijaseta sve do izlaska na prijevoj na kojem se križa sa grebenskom stazom koja dolazi iz smjera Vaganskog vrha. Sa ovog križanja mi skrećemo desno i nastavljamo po blago polegnutom dijelu staze koja vodi sjevernom stranom Sijaseta s malim dobitkom na visini. Nakon prijeđenih 800 m po polegnutom dijelu, staza nastavlja oštrijim usponom do manjeg proplanka ispod vrha, nakon čega se nastavlja oštar uspon sve do vrha Sveto brdo.

Od prijevoja nastavljamo strmom stazom južnim obroncima Sijaseta

Na stazi s nešto umjerenijim nagibom

Smjerokaz - Sa prijevoja skrećemo u smjeru Svetog brda

Pogled sa staze na greben i Babin vrh

Dolazak na Sveto brdo (1751 m)

Sveto brdo s nadmorskom visinom (1751 m) je drugi vrh po visini na Velebitu, nadvisuje ga samo 6 m viši Vaganski vrh udaljen desetak km. Nalazi se pri kraju južnog Velebita, a proteže u dužini 50 km od prijevoja Baške Oštarije, pa sve do Zrmanje. Vrh ima jedinstveni piramidalni oblik najupečatljiviji na Velebitu, izrazito vidljiv sa svih strana. Njegova istočna, kontinentalna  strana vrlo je strma a izdiže se 1200 m iznad visoravni Like, dok su jugoistočne i sjeverozapadne strane blaža, izdižu se iznad visoravni Libinje i Dušice.

Na području južnog Velebita nalazi se Nacionalni park Paklenica, jedan od najatraktivnijih područja Velebita, gotovo neprohodno carstvo ljutog krša, prepunog opasnih, ovalnih, oštrih i nazubljenih vrletnih stijena, jama, vrtača, ponikvi, škrapa, žljebova, okna, usjeka, procijepa, prolaza….
S druge strane, istovremeno, njegova pitoma strana obiluje visoravnima, bukovim šumama, prekra-snim livadama i pašnjacima.
Sveto brdo je vrhunski vidikovac, najbolji na Velebitu i neosporno se može nazvati „Panoramski kralj Velebita“, koji ima 360 ° otvorene poglede u svim smjerovima. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj poziciji blizu kraja Južnog Velebita i najviših vrhova prema sjeveru,  s ovog vrha panoramski vidici su vrlo impresivni i raznoliki. Za lijepa vremena, odavde se može vidjeti cijela dužina Velebita, najveći broj otoka, cijeli Zadarski i Kornatski arhipelag s najviše otoka koji se vide kao na dlanu. S druge kontinentalne strane,  prema Lici, pružaju se prekrasni pogledi na Veliku i Malu Kapelu, Ličku Plješivicu, Poštak, Crnopac, Prominu, Kijevski bat i dalje na naš najviši vrh Dinare Sinjal i njen greben prema Troglavu.

Zajednička fotografija na vrhu Sveto brdo

Na vrhu smo napravili dužu pauzu koju smo iskoristili za odmor i marendu, a nakon toga nastavljamo uspon prema našem zadanom cilju Babinom vrhu. Od vrha na dužini 220 m  trebamo se spustit  stazom koja vodi oštro niz strminu po tratini i zatravljenom kamenjaru do manje zaravni na vrhu kuloara između Svetog brda i Babina vrha. Od ove točke napuštamo markiranu planinarsku stazu i nastavljamo desno nemarkiranim putom prema Babinu vrhu. Sa ove početne pozicije lijepo se vidi greban s više podjednakih vrhova koji se nalaze ispred i iza Babina vrha.

Prikaz staze po grebenu i inim bezimenim vrhovima- (kotama)

Iako staza nije markirana, orijentacija nije upitna i snalaženje je vrlo jednostavno. Cijelo vrijeme uspona hoda se po zatravljenom grebenu i razbacanom kamenjaru, od jednog do drugog vrha, sve dok se ne dođe do najviše točke ovog grebena s istaknutim Babinim Vrhom koji se nalazi na (1744 m) nadmorske visine. Na ovom grebenu pored Babina Vrha ističu se još 4 bezimena vrha – kote na HOK – (Hrvatskoj osnovnoj karti) prikazane su nadmorske visine kao što je vidljivo na prethodnoj fotografiji. Od skretanja sa grebenske staze do Babina Vrha  na dužini 1,3 km trebalo nam je 35 minuta umjerenog hoda. Ovaj vrh označen je manjom gomilom kamenja u koju je zabodena čelična cijev, na čijem je vrhu pričvršćen tuljac.

Pogled unazad na greben i vrh Sveto brdo

Babin Vrh na vidiku (1744 m)

Vidik s ovog vrha je vrlo pregledan na sve strane. Posebno se doima vidik prema istoku, greben kojim smo prošli i vrh Sveto brdo, prema sjeverozapadu lijepo je vidljiv dugi greben sa svim značajnijim vrhovima. Jednako tako, pruža se lijep pogled prema Lici, kao i prema moru i otocima.

Od Babina Vrha prema sjeverozapadu

Zajednička fotografija na Babinom Vrhu

Prema jugoistoku  - Sveto brdo

Od ovog vrha preostaje nam još 1,3 km po grebenu do izlaska na grebensku stazu i raskrižje putova, gdje ćemo i završiti ovu kružnu turu preko Babina Vrha. Od ovog križanja vraćamo se istom stazom uspona preko Vlaškog grada do Malog Libinja, opisanog pri usponu.

Pri silasku od Babina Vrha - pogled sa grebena prema Paklenici

Silazak s grebena i dolazak na raskrižje staza od kuda dalje nastavljamo silazak istom stazom uspona preko Vlaškog grada do Malog Libinja

Nakon silaska s grebena nastavljamo put povratka istom stazom uspona

Dolazak na Malo Libinje – nesvakidašnji prizor, gdje i završava ovaj planinarski lijepi izlet

Zalazak sunca viđeno od Malog Libinja

U nastavku slijedi: gpx tragovi na Google Earthu, na topo karti, vertikalni profil staze te link na album fotografija koje nisu obuhvaćene ovim putopisom.

Gpx tragovi na Google Earthu

Gpx tragovi na topo karti

Vertikalni profil staze

3D – profil staze

LINK – Album fotografija